เวียดนาม หั่นภาษีรถยนต์ กระตุ้นเศรษฐกิจ

เวียดนาม ปรับโครงสร้างจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ จากประเทศในกลุ่ม AEC ปี 2016 ลดลงร้อยละ 40-50 ปี 2017 ลดลงจากเดิมเพิ่มไปอีกร้อยละ30 ส่วนปี 2018 คาดจะยกเลิกไปเลย

แหล่งข่าวจากกรมศุลกากรเวียดนาม เปิดเผยว่า จำนวนการขายปลีกรถยนต์ (ไม่รวมรถมอเตอร์ไซค์) ในเวียดนามนั้น ถ้านับจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น พบว่า ผู้จำหน่ายรถยนต์และผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมที่เป็นผู้รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด (OEMs )  รายใหญ่ที่สุดที่เวียดนามนำเข้าก็คือ ไทย รองลงมาคือ เกาหลี และจีน

ยี่ห้อรถยนต์ที่เวียดนามนำเข้าจากไทยมากที่สุด ได้แก่ ฟอร์ด โตโยต้า ฮอนด้า และนิสสัน ก่อนที่จะเกิด AEC ในอาเซียนนั้น รัฐบาลเวียดนามสามารถควบคุมอุตสาหกรรมรถยนต์ท้องถิ่น โดยการจัดเก็บภาษีนำเข้า และภาษีท้องถิ่นตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของ AEC ในปลายปี ค.ศ.2015 ที่ผ่านมานั้น ตามข้อตกลงในเรื่องการจำกัดอัตราภาษีนำเข้า ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์จากไทยในเวียดนามจึงได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ภายใต้ข้อตกลง ภาษีนำเข้ารถยนต์จากไทยและประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม AEC ได้แก่ เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว อินโดนีเซีย กัมพูชา บรูไน และเวียดนาม ได้ลดลงถึงร้อยละ 40-50 ในปี ค.ศ.2016 นี้  ซึ่งการลดภาษีนี้มีแนวโน้มว่าจะลดลงจากเดิมเพิ่มไปอีกร้อยละ 30 ในปี ค.ศ.2017 และคาดว่าจะถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ.2018

นอกจากนี้ การผลิตรถยนต์จากไทยนั้นมีมากกว่า 2,000 OEMs (Original Equipment Manufacturer หมายถึง ผู้จำหน่ายรถยนต์และผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมที่เป็นผู้รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด) ซึ่งไทยถือว่าเป็นประเทศศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ และการส่งออกรถยนต์จากไทยไม่ได้เพียงแค่ส่งไปยังเวียดนามเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงไปถึงทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

แสดงความคิดเห็น