วิธีบงการผู้อื่นอย่างแนบเนียน

คงไม่มีใครอยากได้ชื่อว่าเป็น “จอมบงการ” เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ถูกบงการรู้สึกถึงการถูกบังคับแล้วยังเหมือนกับเครื่องมือให้ผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย

ปัญหานี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างานหลาย ๆ คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ แต่ไม่ได้รับความเชื่อใจไว้วางใจจากลูกน้อง หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือ ลูกน้องไม่เห็นด้วยที่ต้องคอยถูกสั่งให้ทำโน่นทำนี่ตลอดเวลา

ดังนั้นการจะเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องเคารพรัก จึงเป็นเทคนิคที่หลาย ๆ คนต้องเรียนรู้ถึงวิธีการบงการคนอื่นอย่างแนบเนียน เพื่อให้ไม่ถูกขนานนามว่าเป็นจอมบงการ

วิธีบงการผู้อื่นอย่างแนบเนียนนี้ ได้รับการเขียนเป็นหนังสือขึ้น โดยทาโก คากายากิ และเรียบเรียงโดย อธิคม สวัสดิญาณ ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคนิคการบงการคน หรือถ้าจะให้เรียกแบบดูดีขึ้นก็คือวิธีการสะกดใจคนอื่นให้ปฏิบัติตามที่เราต้องการอย่างแยบยล โดยไม่ต้องใช้การบีบบังคับหรือกดดันและนำมาซึ่งความสำเร็จในด้านต่าง ๆ

จริง ๆ แล้วเนื้อหาการบงการผู้อื่นอย่างแนบเนียนนี้ไม่ได้ใช้สำหรับหัวหน้างานกับลูกน้องเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกับบุคคลอื่น ๆ รอบตัว ทั้งพ่อแม่พี่น้องและคนรัก ซึ่งหากพิจารณาดูแล้วเราจะพบว่าแม้กระทั่งเซลส์ขายของก็ใช้เทคนิคนี้ในการขายสินค้าและบริการให้ลูกค้า

โดยภายในเล่มนั้นจะรวบรวมเนื้อหาทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้คนอื่นเห็นด้วยกับเรา การทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกที่ดีกับเราโดยไม่รู้ตัว และการบงการคนอื่นอย่างแนบเนียน ซึ่งในแต่ละส่วนก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ อย่างเช่น ในส่วนของการทำให้คนอื่นเห็นด้วยกับเรา ผู้เขียนก็จะรวบรวมวิธีทำให้คนที่คัดค้านเราอย่างดึงดันกลายเป็นผู้สนับสนุนเราอย่างแข็งขัน วิธีทำให้คนอื่นทำตามเรา วิธีทำให้คนที่ลังเลตัดสินใจไม่ได้สามารถตัดสินใจได้แน่ชัด รวมทั้งวิธีทำให้คนขี้สงสัยเชื่อถือเรา

ในขณะที่การทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับเราโดยไม่รู้ตัว ก็จะประกอบไปด้วยวิธีทำให้คนที่เกลียดเราหันมาชอบเราแทน วิธีเรียกร้องความสนใจจากคนที่ไม่ไยดีเรา รวมไปถึงวิธีเปิดประตูหัวใจคนที่เข้าถึงยาก

ในส่วนของการบงการผู้อื่นอย่างแนบเนียนนั้น ก็มีทั้งวิธีที่ทำให้อีกฝ่ายยอมรับข้อเรียกร้องที่เราคิดว่าเขาอาจจะปฏิเสธ หรือให้เขาถอนข้อเรียกร้องที่แข็งกร้าว รวมไปถึงวิธีที่ทำให้อีกฝ่ายยอมพูดความจริงออกมา ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือจิตวิทยาเล่มหนึ่งที่ตีพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง และมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันอีกหลายเล่ม ก็แปลว่ามีผู้ที่สนใจการบงการหรือสะกดใจคนอยู่ไม่ใช่น้อย เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เทคนิคเหล่านี้เราก็อาจจะกลายเป็นคนถูกบงการได้โดยไม่รู้ตัว ระหว่างการถูกบงการกับการเป็นผู้บงการอย่างแนบเนียนจะเลือกแบบไหนดีคะ

แสดงความคิดเห็น