เก็บตกคำถามเด่น จากการสัมมนาการค้าชายแดนแม่สอด-เมียนมา

จากการสัมมนา “จับตาทิศทางการค้าและการลงทุนเมียนมา ใต้เงารัฐบาลใหม่” ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในงานสัมมนาดังกล่าวมีคำถามจากผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา ซึ่งได้เก็บรวบรวมและไปศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องมานำเสนอในที่นี้ ดังนี้

คำถามด้านบริการ BBL ย่างกุ้ง

ถาม       การโอนเงินจากธนาคารกรุงเทพ สาขาย่างกุ้งมายังธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่สอด สามารถขออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ หรือจอง Rate ล่วงหน้า (Forward Contract) ได้หรือไม่

ตอบ  – สามารถทำธุรกรรม Value Spot, Tom, Today ได้ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำธุรกรรม (ทั้งในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนปกติ และ อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ) โดย
•   Value Spot ลูกค้าจะจ่ายเงิน/รับเงิน หลังจากวันที่ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 2 วันทำการ
•   Value Tom (Tomorrow) ลูกค้าจะจ่ายเงิน/รับเงิน หลังจากวันที่ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 วันทำการ (วันรุ่งขึ้น)
•      Value Today ลูกค้าจะจ่ายเงิน/รับเงิน ในวันที่ทำธุรกรรมกับธนาคาร

โดยการทำธุรกรรม Value Spot และ Tom นั้น ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องมีวงเงินกับธนาคารกรุงเทพ สาขาย่างกุ้งด้วย
สามารถซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ได้มากที่สุด 3 เดือน ซึ่งในการทำธุรกรรมจำเป็นจะต้องมี underlying แสดงภาระหนี้ หรือความจำเป็นในการทำธุรกรรม Forward Contract ประกอบการทำธุรกรรมด้วย

การทำ Forward Contract ในส่วนของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่สอด ธนาคารสามารถให้บริการได้เช่นกัน ภายใต้ข้อกำหนดเดียวกับของสาขาย่างกุ้ง กรุณาติดต่อสำนักธุรกิจแม่สอด เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-534-063 – 7

ถาม        ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่างกุ้ง รับฝากเงินสกุลใดบ้าง ?

ตอบ  – สกลุเงินจ๊าด ไม่มีดอกเบี้ยเงินฝาก   สกุลเงิน US ดอลลาร์, ยูโร และ สิงคโปร์ ดอลลาร์ มีดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ขึ้นอยู่กับต้นทุน (ดอกเบี้ย) ของเงินฝาก ณ ปัจจุบัน

ถาม         จะเปิดบัญชีที่ BBL ย่างกุ้ง ทำอย่างไร ?

ตอบ  การเปิดบัญชีที่สาขาย่างกุ้งจะสามารถเปิดบัญชีได้เฉพาะในรูปแบบบัญชีบริษัทเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะต้องเปิดในนามบริษัทต่างชาติเท่านั้น (ชาวต่างชาติถือหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น) หรือ ธนาคารท้องถิ่น (ธนาคารกรุงเทพไม่ได้รับอนุญาตในทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทท้องถิ่น)

คำถามด้านภาษี / กฎหมาย ของเมียนมา

เนื่องด้วยบางคำถามเกี่ยวเนื่องกับเรื่องภาษี ทาง AEC Connect ขอแนะนำว่าลูกค้าควรปรึกษาสำนักกฎหมายเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง โดยสำนักงานกฎหมาย อาทิ Tilleke & Gibbins หรือ KPMG หรือ LS Horizon ที่มีสำนักงานในเมียนมาถือเป็นตัวเลือกที่ดี  เนื่องจากมีลูกค้าธนาคารหลายรายที่เลือกใช้สำนักงานกฎหมายเหล่านี้ ซึ่งปรึกษาเรื่องภาษีและบัญชี และหากลูกค้าตัดสินใจทำการลงทุน อาจติดต่อทีมงาน AEC Connect เพื่อเข้าช่วยเหลือด้านการติดต่อประสานงานและติดตามเรื่องได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีม AEC Connect ได้ที่ 02-230 1507 หรือ 02-626 4087 และ [email protected] หรือติดต่อสำนักธุรกิจแม่สอด  เพื่อขอนัดปรึกษาผ่านระบบ VDO Conference

ถาม         สินค้าชนิดใดที่ยกเว้นภาษีนำเข้าบ้าง / ที่ดูก็สินค้าเกษตรไม่เก็บภาษีนำเข้า เครื่องยนต์ต่าง ๆ เครื่องตัดหญ้า  เครื่องจักร ถ้านำเข้าจากจีน  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ปูนซีเมนต์  ต้องเสียภาษีนำเข้าเท่าไร ?

ตอบ   การยกเว้นภาษีนำเข้านั้นขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าที่นำเข้า สำหรับอัตราภาษีศุลกากรและภาษีการค้าจะขึ้นอยู่กับประเภทและหมวดหมู่ของสินค้า ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กฎหมายการลงทุนของชาวต่างชาติ (Foreign Investment Law) ซึ่งออกโดย Myanmar Investment Commission (MIC)

ถาม         ธุรกิจโฆษณา เช่น การตั้งป้ายโฆษณาแบบ LED ให้เช่า  ผู้ลงทุนควรต้องรู้กฎหมายใดบ้าง  (เฉพาะกฎหมายของเมียนมา)  เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายของเมียนมาโดยไม่ตั้งใจ ?

ตอบ   สำหรับธุรกิจโฆษณาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาจะต้องดำเนินการโดยบริษัทท้องถิ่นเท่านั้น สำหรับบริษัทต่างชาติที่ร่วมทุนกับบริษัทของชาวพื้นเมืองเมียนมา(Joint Venture) สามารถเข้าไปทำได้เฉพาะการทำป้ายบิลบอร์ดและบริษัทสำหรับการบริการให้คำปรึกษา(consultant services)

ถาม         สำหรับธุรกิจให้เช่าโกดังเก็บสินค้าในเมียนมา  มีกฎหมายใดของเมียนมาที่ผู้ลงทุนต้องรู้บ้าง ?

ตอบ  สำหรับธุรกิจการเช่าโกดังเก็บสินค้าในเมียนมา บริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติ 100% สามารถดำเนินธุรกิจได้

ถาม         ในแง่ความเป็น “สหภาพ”  ประเทศเมียนมาประกอบจากหลายรัฐ  หลายชาติพันธุ์  กฎหมายของเมียนมาในแต่ละรัฐแตกต่างกันหรือไม่  มากน้อยอย่างไร  ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไร ?

ตอบ  ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่จะขึ้นตรงกับกฎหมายหลักของประเทศ

ถาม         โดยปกติแล้ว  นิติบุคคลที่มีรายได้ต้องเสียภาษีประเภทใดบ้าง ?  มีระบบที่คล้าย Vat ของไทยหรือไม่ ?

ตอบ  ในเมียนมาไม่มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่จะมีภาษีการค้า (“CT” – Commercial Tax)
สำหรับรายละเอียดสินค้าสามารถตรวจสอบได้กับสำนักงานกฎหมายที่จัดตั้งในเมียนมาเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง

ถาม        มีภาษี ประเภทใดที่ต้องจ่ายทุกเดือนหรือไม่ ?  มีภาษี ใดที่ต้องจ่ายทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี นอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ ?

ตอบ  สำหรับภาษีการค้าจะต้องทำการจ่ายทุกเดือน และจ่ายก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือนหลังจากเดือนที่มีการซื้อขาย

ถาม         ทุกวันนี้ผมต้องเสียภาษีทุกเดือน (คิดว่าเป็นภาษีที่เกี่ยวกับเงินได้)  รู้สึกว่าจะเป็น Commercial Tax หรือไม่ ?

ตอบ  ถูกต้องแล้ว

ถาม         ภาษีเงินได้นิติบุคคล  สามารถจ่ายทุกเดือนได้หรือไม่ ?

ตอบ  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบกิจการในเมียนมาจะอยู่ที่ 25% (สำหรับการยกเว้นภาษีจะต้องได้รับการอนุมัติจาก MIC)

ถาม         ระบบการชำระภาษีเป็นอย่างไร ?

ตอบ  ทางธนาคารขอแนะนำให้สอบถามรายละเอียดจากสำนักบัญชีและกฎหมายในเมียนมาเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง(ธนาคารแนะนำสำนักกฎหมาย อาทิ Tilleke & Gibbins and KPMG and LS Horizon)

ถาม         ให้ระบบภาษีเดียวกันทุกรัฐ  ทั่วประเทศหรือไม่  เช่น  ในเมียวดีซึ่งอยู่ในรัฐกระเหรี่ยง  จะมีภาษีใดที่ต้องชำระเพิ่มเติมต่างจากย่างกุ้งหรือไม่  (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า) ?

ตอบ  สำหรับภาษีเพิ่มเติมที่ควรทราบคือ
•   ภาษีอากรแสตมป์ (Stamp Duties)
•   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
•   ภาษีโรงเรือน (Property Tax)
ทางธนาคารขอแนะนำให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักงานบัญชีและกฎหมายในเมียนมาเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง

แสดงความคิดเห็น