ครม.คลอด พ.ร.บ.ตลาดขายตรง-ตลาดแบบตรง เร่งกิจการปรับคุณสมบัติใน 60 วัน

มติ ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ตลาดขายตรงและตลาดแบบตรง ชี้ต้องแยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคสับสน และตกเป็นเหยื่อ ผุดคุณสมบัติแตกต่างชัดเจน เตรียมเร่งผู้ประกอบการปรับคุณสมบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายภายใน 60 วัน

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ตลาดขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ…. เพื่อต้องการแยกตลาดทั้ง 2 ประเภทให้ชัดเจน โดยตลาดขายตรงคือการขายสินค้าแบบขายตรง มีการชักชวนบุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่าย โดยตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะแชร์ลูกโซ่ และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก เพราะขายผ่านตัวแทนออกไปจำหน่ายสินค้ากับลูกค้าโดยตรง จึงต้องกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคง รวมทั้งการรับประกันสินค้า จึงกำหนดให้จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล ด้วยทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ห้ามไม่ให้เป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

สำหรับสินค้าตลาดตรง คือการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ สื่อประเภทต่างๆ ซึ่งรัฐบาลกำลังให้การสนับสนุน จึงเปิดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดำเนินการได้ จึงไม่ต้องกำหนดเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เอสเอ็มอี สินค้าโอท็อปเติบโตได้มากขึ้น และเพื่อให้การควบคุมดูแลผู้ประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดโทษสำหรับการขายตรงให้คุมเข้มมากขึ้นเพราะกระทบคนจำนวนมาก หากกระทำความผิดโทษปรับ 20,000 บาทต่อวันตลอดระยะเวลาการฝ่าฝืน ขณะที่บุคคลธรรมดากระทำผิดขายตลาดตรง โทษจำคุก 1 ปี หรือปรับสูงสุด 100,000 บาท หรือปรับ 10,000 บาทตลอดระยะเวลากระทำความผิด จึงต้องการให้ผู้ประกอบการเร่งปรับคุณสมบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายกำหนดภายใน 60 วัน นับตั้งแต่กฎหมายประกาศบังคับใช้

แสดงความคิดเห็น