จับตา 8 สัญญาณเศรษฐกิจจีน

แม้ว่าเศรษฐกิจจีนดีขึ้น แต่ราคาดัชนีต่าง ๆ ยังชะลอตัว จากอุตสาหกรรมและวิกฤตเศรษฐกิจโลก

สถานการณ์และทิศทางของเศรษฐกิจและตลาดจีน  ยังคงอยู่ในช่วงชะลอตัวอย่างที่ทราบกันดี การพึ่งพาเพียงแค่การส่งออกมาจีนของผู้ประกอบการไทยอย่างเดียวอาจจะไม่พอ  ซึ่งแนวโน้มต่าง ๆ ที่ส่งสัญญาณนั้น คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน  (National  Development  and  Reform Commission) มีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาในด้านต่าง ๆ ในปี  2016 ดังนี้

1.   ดัชนีผู้บริโภค (CPI) ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
ดัชนีผู้บริโภค (CPI) ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อสำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ  โดยนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้น  3% จากปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นราคาสินค้าอาหาร ธุรกิจบริการและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการผ่อนปรนนโยบายทางการเงินจากรัฐบาลจีน

2.   ราคาผู้ผลิต (Producer price) ลดลงต่อเนื่องแบบช้า ๆ
ดัชนีราคาผู้ผลิต ซึ่งเป็นตัววัดราคาหน้าโรงงานของสินค้าในเดือนกมภาพันธ์ลดลง 4.9% เทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และยังลดลงจากเดือนมกราคม  ซึ่งอยู่ที่ 5.3% สาเหตุหลักเกิดจากแรงกดดันของเศรษฐกิจขาลง  การเติบโตด้านการลงทุนลดลง การส่งออกหดตัว  และกำลังการผลิตเกินความต้องการของผู้บริโภค

3.   GDP deflator ลดลงเล็กน้อย
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Deflator) เป็นดัชนีราคาที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าทุกชนิดที่รวมอยู่ใน  GDP ซึ่ง GDP Deflator เพราะอุตสาหกรรมขั้นที่  2 หรือขั้นทุติยภูมิ  จีนซบเซาจากการผลิตที่ล้นตลาด

4.   ราคาผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นช้าลง
ความต้องการสินค้าเกษตรภายในประเทศมีอยู่เพียงพอ ซึ่งราคาผลผลิตทางเกษตรโดยรวมจะมีเสถียรภาพ แต่อาจมีสินค้าบางตัวขึ้นราคาแบบก้าวกระโดด

5.   ความผันผวนของราคาอสังหาริมทรัพย์จะแตกต่างกันมากในแต่ละเมือง
อสังหาริมทรัพย์ของจีน คาดว่าจะฟื้นตัวจากราคาบ้าน  เช่น ราคาบ้านในเมืองเซี่ยงไฮ้พุ่งสูงขึ้น  20%
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่เมืองเสิ้นเจิ้นทะยานขึ้น 72% รวมถึงนโยบายผ่อนปรนในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล

6.   เงินหยวนอ่อนค่า อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง
เศรษฐกิจโลกที่ยังซึม  ส่งผลต่อค่าเงินหยวนมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในปี  2016 บวกกับการค้าระหว่างประเทศหดตัวลง ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนจะมีแนวโน้มผันผวนสูง ระหว่างธนาคารกลางและผู้เก็งกำไรเงินหยวนในตลาดต่างประเทศ

7.   ดัชนีเงินทุนอาจจะลดลง
บริษัทจีนลังเลที่จะลงทุนท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แม้ว่าธนาคารกลางได้อัดฉีดเงินเข้า
ไปในตลาดผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเปิด (open-market operation)

8.   ค่าแรงไม่เพิ่มขึ้นขณะที่สินค้าอุปโภคสูงขึ้น
จำนวนประชากรในประเทศลดลงทำให้ 2–3 ปี ที่ผ่านมาจีนขาดแคลนแรงงาน  บริษัทที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียผลกำไร จำต้องเลือกระหว่างดำเนินการลดต้นทุน  (ปลดพนักงาน) หรือปิดกิจการ

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนได้ว่า  ทิศทางของเศรษฐกิจจีนในปี  2016 ที่มีชะลอตัว การที่ผู้ประกอบการจะพึ่งพาเพียงแค่การส่งออกสินค้ามาจีนนั้นอาจไม่ได้อีกต่อไป  ซึ่งผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการปรับตัวอาจใช้กระแสความนิยมการท่องเที่ยวจากชาวจีน หากลยุทธ์การตลาดที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มากขึ้น  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ  เพื่อสร้างความได้เปรียบ  เนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ยังเติบโต

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทาง ด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

sme 8 ัญญาณเศรษฐกิจจีน

 

แสดงความคิดเห็น