ก.พาณิชย์ จัดงานยักษ์ TILOG-LOGISTIX 2016

กระทรวงพาณิชย์ รวมพลังโลจิสติกส์ทั่วอาเซียน+6 จัดงานที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและโซลูชั่น สร้างเครือข่ายธุรกิจ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์ไทยสู่อาเซียน

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงเทคโนโลยี โซลูชั่น พร้อมธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ประจำปี 2559 (TILOG-LOGISTIX 2016) รวมพลังวงการโลจิสติกส์จากทั่วภูมิภาคอาเซียน+6   นำผู้แสดงสินค้าจำนวนกว่า 415  แบรนด์ จาก 25 ประเทศ

งานดังกล่าวจะครบครันด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและโซลูชั่น สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมจัดสัมมนานานาชาติ Trade Logistics Symposium ก้าวสู่ยุคโลจิสติกส์ 4.0 และดึงสัมมนาระดับนานาชาติ World Transport & Logistics Forum ซึ่งจะนำเสนอรายงาน Logistics Performance Index ปีล่าสุด พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพโลจิสติกส์ของประเทศในอาเซียน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์การค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นให้เป็นเวทีที่ยกระดับวงการโลจิสติกส์ของไทย และเชื่อมโยงโลจิสติกส์ทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรียนรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้างพันธมิตรทางการค้าร่วมกัน

“นับเป็นปีที่ 13 สำหรับงาน TILOG  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการจัดงานให้มีขอบเขตกว้างขวาง มีความเป็นสากลมากขึ้น และเน้นบทบาทของไทยให้ชัดเจน ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน กระตุ้นให้ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เห็นความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพให้มีความเป็นมืออาชีพ แข่งขันได้ในระดับสากลได้”

นอกจากนี้ ยังยกระดับองค์ความรู้ ก้าวทันโลจิสติกส์ยุค 4.0 กับการประชุมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ เช่น การประชุมวิชาการนานาชาติ นิทรรศการแสดงศักยภาพโลจิสติกส์การค้าของไทย และพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทยที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ (ELMA) พร้อม Best Practice ของผู้ชนะในปีนี้

แสดงความคิดเห็น