สมคิด เร่ง สสว.ผลักดัน SME ที่มีศักยภาพ เป็น Startup

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เร่ง สสว. ผลักดัน SME ระดับท้องถิ่น สู่ Startup มืออาชีพ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี กล้าที่จะออกไปทำตลาดต่างประเทศ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานประกาศมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (SMEs National Award) กล่าวว่า การแข่งขันในปัจจุบันเป็นโลกยุค 4.0  ซึ่ง SME ไทยจะต้องได้รับการปลูกฝังเพื่อพัฒนาและปรับตัวให้ทัน อีกทั้งยังต้องขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อที่จะพัฒนา SME ไทยที่เคยขายสินค้าในตลาดระดับท้องถิ่น  ให้ยกระดับเปลี่ยนมาเป็น  Startup และการใช้นวัตกรรมปรับปรุงองค์กรและสินค้าด้วย

รัฐบาลจึงได้มอบหมายไปยังผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เร่งผลักดันให้ SME  ไทยที่ได้รับรางวัล เข้ามามีส่วนร่วมหรือบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจด้วย

นอกจากนี้ SME ไทยจะต้องตระหนักว่า ปัจจุบันนี้เรายืนอยู่ในโลกการค้าแบบไร้เขตแดน จึงอยากให้ SME ไทยกล้าที่จะออกไปทำตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) มีโอกาสเปิดกว้างมาก ที่อยากให้  SME ไทยออกไปคว้าความสำเร็จ โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรม และ สสว. จะทำหน้าที่พาผู้ประกอบการไปขยายช่องทางตลาดในต่างแดน

การจัดงานครั้งนี้  มีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนอีกจำนวนหนึ่ง  โดยใช้เกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ SME ไทย

แสดงความคิดเห็น