รับเพิ่ม 50 ที่นั่งสุดท้าย ! สัมมนา SMEs จัดทำบัญชีอย่างไร เพื่อเข้าสู่ยุค Digital Economy

สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ ผู้ประกอบการ SMEs ในด้านการภาษี และการจัดทำบัญชี การปรับตัวของผู้ ประกอบธุรกิจยุค Digital Economy

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (ETDA) สพธอ. และกรมสรรพากร จัดสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ  ผู้ประกอบการ SMEs ในด้านการภาษี และจัดทำบัญชีชุดเดียวอย่างมีระบบ ถูกต้องสมบูรณ์และมีมาตรฐาน สอดคล้องกับสถาพข้อเท็จจริงของกิจการ และเพื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ ควบคู่ไปกับการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจยุค Digital Economy

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)
ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

เปิดเพิ่มพิเศษ! เพียงแค่ 50 ที่นั่งเท่านั้น

ลงทะเบียนที่นี่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
Email : [email protected]
โทรศัพท์ 
02-626-3888/ 02-230-9664

แสดงความคิดเห็น