ส่งออกไทย อ่วม ! วิกฤตทางการเมืองอียิปต์

เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ หรือที่เรียกว่าเป็น “วิกฤตการณ์ Arab Spring” ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยสงคราม และการก่อการร้ายที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในลิเบีย อิรัก และซีเรีย จนนำไปสู่ปัญหาที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ความถดถอยทางเศรษฐกิจ และสงครามกลางเมือง มีการปรับเพดานภาษี ส่งผลกระทบกับส่งออกไทย

สำหรับอียิปต์ แม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงจนถึงขั้นเกิดสงครามอย่างในอิรักและซีเรีย แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง จนกระทั่งทหารเข้ายึดอำนาจการปกครองในปี 2556 แม้ว่าจะได้มีการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2557 ก็ตาม  แต่จากความขัดแย้งที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ไข จนส่งผลให้เกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในอียิปต์เรื่อย ๆ โดยที่รัฐบาลอียิปต์ยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจกลับคืนมาได้

อียิปต์เป็นประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด  รายได้จากประเทศมาจากการส่งออกและพึ่งพาการท่องเที่ยว แต่จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา ทำให้อียิปต์อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะงัก การลงทุนมีการหดตัวลง สินค้าอุปโภคและบริโภคมาจากการนำเข้า ซึ่งอียิปต์มีแนวโน้มจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้น  เพราะมีประชากรในประเทศกว่า 90 ล้านคน และอัตราเพิ่มของประชากรในประเทศอยู่ในระดับสูง ขณะที่รายได้จากเงินตราต่างประเทศที่อียิปต์เคยมีกลับลดลงในทุกช่องทาง โดยข้อมูลจากธนาคารกลางอียิปต์เปิดเผยว่า เงินทุนสำรองเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเหลือ 17.05 พันล้านเหรียญสหรัฐ จาก 35.72 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553

แหล่งรายได้อียิปต์มาจากการส่งออกสินค้า 19.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ เงินส่งกลับจากประชากรที่ไปทำงานในต่างประเทศ 17.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ การท่องเที่ยว 7.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ค่าธรรมเนียมผ่านคลองอุเอช 5.17 พันล้านเหรียญสหรัฐ และการลงทุน 4.20 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายจ่ายการนำเข้าสินค้า 63.87 ล้านเหรียญสหรัฐ  และรายจ่ายการคืนชำระเงินต้น/ดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศอีกประมาณ 9.64 พันล้านเหรียญสหรัฐ

จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะงักของอียิปต์ อีกทั้งรายได้เงินตราต่างประเทศตกต่ำ โดยสาเหตุ 2 ประการที่ทำให้สินค้าอุปโภคและบริโภคภายที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ
1.   ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
2.   ความสามารถด้านการค้าอยู่ในระดับที่ต่ำ

ซึ่งทั้งสองสาเหตุมาจากความไม่โปร่งใสและขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลให้อียิปต์กลายเป็นประเทศที่นำเข้ามากกว่าการส่งออกหลายเท่าตัว โดยการนำเข้าอยู่ที่ 63.87 พันล้านเหรียญสหรัฐ และการส่งออกอยู่ที่ 25.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขาดดุลการค้าถึง 44.71 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ปลายเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีอียิปต์ออกคำสั่ง 25/2559 ให้เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคกว่า 500 รายการ อาทิ  ถั่วชนิดต่าง ๆ  เครื่องใช้ในบ้าน  สิ่งทอ เครื่องสำอาง รองเท้า อาหารสัตว์ เป็นต้น โดยมีการขึ้นจากอัตราเดิมร้อยละ 10–30 เป็นร้อยละ 20–40 อีกทั้งกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของอียิปต์มีการเพิ่มระยะเวลาและเพิ่มจำนวนเอกสารในการตรวจปล่อยสินค้าของศูนย์ควบคุมการนำเข้า–ส่งออก

ด้านสินค้าไทยจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอัญมณี เครื่องประดับ เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งทอ เป็นต้น สำหรับสินค้าที่ได้รับผลกระทบรองลงมา ได้แก่ ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ และผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีการคาดการณ์จากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ว่า ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ และผลิตภัณฑ์ยาง จะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งธนาคารกลางอียิปต์จะยกเลิกเพดานฝากถอนเงิน รวมถึงผลกระทบจากการนำขณะผู้แทนการค้าอียิปต์เยือนงานแสดงสินค้า Thailand Auto Parts & Accessories (TAPA) 2016 โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

สำหรับสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดคือ ในกลุ่มที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป โดยยังคงเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างสูง ในส่วนของผลไม้กระป๋องและอาหารอื่น ๆ อาจได้รับผลกระทบระยะสั้นจากมาตรการขึ้นทะเบียนใหม่ตามแนวทางของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมอียิปต์

ทั้งนี้ รัฐบาลอียิปต์ออกพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 43/2016 โดยเป็นการปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม (พ.ร.ก. ฉบับที่ 991/2015 และ พ.ร.ก. ฉบับที่ 992/2015) ซึ่งกำหนดให้โรงงานผู้ผลิต/หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้านำเข้าตามบัญชีของ พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าว จะต้องขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ควบคุมการนำเข้าส่งออกของอียิปต์ (General Organisation for Export and Import Control: GOEIC) และต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ GOIEC กำหนดเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียน

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทาง ด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

อียิปต์ SME

 

แสดงความคิดเห็น