มาเลย์ เผยแผนผลักดัน ปฏิรูปประเทศ สู่ปี 2020

นายกฯ มาเลย์ กระตุ้นลงทุน เศรษฐกิจโต ให้เกิดขึ้นสมบูรณ์ปี 2020 พร้อมร่วมมือ 10 ประเทศอาเซียน หนุนลงทุน แรงงานมีฝีมือ เกิดขึ้นสมบูรณ์ใน AEC ปี 2025

“มาเลเซียประกาศตัวจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในตลาด AEC โดยจะเร่งผลักดันให้ AEC มีการปฏิรูปในเรื่องเปิดการค้าเสรีให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก”   นาย Najib Razak นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปิดเผย

“โดยมีเป้าหมายที่ว่าไม่เพียงแต่จะมีการพูดคุยกันถึงมาตรการที่จะดำเนินการว่าจะทำอะไร หรือไม่ทำอะไรเท่านั้น แต่คนที่เป็นระดับผู้นำจะต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแบบชัดเจนไปเลย เพื่อจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า แล้วให้ประเทศสมาชิก AEC สามารถนำไปใช้ต่อได้จริง ๆ”

“ถ้าคุณดูมาเลเซียเป็นตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า นโยบายของเราล้วนแต่มุ่งเน้นให้ AEC เติบโต เราสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสมต่อภาคเอกชน ที่จะเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเรา จะเกิดการแข่งขันที่ดีทั้งในมาเลเซีย และต่อ AEC ด้วย”

นาย Najib Razak ต้องการที่จะเห็นมาตรการขับเคลื่อนนี้เกิดขึ้นไปทั่ว ซึ่งแน่นอนว่า จะไม่เพียงแค่ระดับหัวเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้น แต่ต้องทั่วทั้งประเทศ และขยายไปสู่ AEC ในลำดับต่อไปด้วย แต่ในเบื้องต้นจะต้องเกิดการลงทุนขึ้นก่อน แล้วเศรษฐกิจในวงกว้างก็จะได้รับประโยชน์จากมาตรการขับเคลื่อนนี้

AEC เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2015 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 10 ประเทศในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เกิด “ตลาดเดียวขนาดใหญ่” ขึ้นในอาเซียน  และผลักดันให้เกิดตลาดที่มีเงินทุน แรงงานมีฝีมือ ขึ้นอย่างสมบูรณ์ในปี 2025

การผลักดันและปฏิรูปภายในประเทศของมาเลเซียนั้น ยังมีเป้าหมายก็คือว่า จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้านเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ในปี 2020 อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น