Presentation Zen

การโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นกระทำตามสิ่งที่เราต้องการนั้น ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่เพียงกับนักการตลาดที่ต้องสร้างชิ้นงานโฆษณาหรือสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้า ไม่ใช่แค่เพียงนักธุรกิจที่ต้องโน้มน้าวใจให้หุ้นส่วนหรือพันธมิตรร่วมลงทุน แต่แม้กระทั่งกับเพื่อนฝูง พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เราก็ยังต้องอาศัยการโน้มน้าวใจเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการ

หนังสือที่เกี่ยวกับการโน้มน้าวใจจึงมีอยู่ค่อนข้างมาก แต่สำหรับ Presentation Zen นั้น จะเน้นไปที่หลักหัวใจและเทคนิคในการนำเสนอ ผ่านการทำ Presentation ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการโน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่นำเสนอนั้น ๆ

เพราะสมองของคนเรานั้นมีสองซีก ซีกขวาทำงานเกี่ยวกับความรู้สึก ในขณะที่ซีกซ้ายเป็นเรื่องของตรรกะและเหตุผล แต่คุณทราบหรือไม่ว่าผู้ฟังนั้นจะใช้สมองซีกขวาในการตัดสินวิธีการพูด การแต่งกายและภาษากายของคุณ ทำให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ชื่นชอบและเชื่อมั่น หรือไม่ชอบ ไม่เชื่อมั่น มากกว่าข้อมูลข่าวสารหรือตัวเลขอ้างอิงที่ต้องใช้สมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์ ดังนั้นการจะบรรลุผลสำเร็จในการนำเสนอหรือโน้มน้าวใจนั้นจึงขึ้นอยู่กับการส่งผ่านอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเป็นสิ่งที่ Seth Godin ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผู้เขียนหนังสือขายดีหลาย ๆ เล่มได้เคยกล่าวไว้

ในขณะที่ Garr Reynolds ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร และศาสตราจารย์ด้านการบริหารจัดการและการออกแบบแห่ง Kansai Gaidai University ผู้เขียนหนังสือ Presentation Zen นี้ก็ได้ถ่ายทอดแนวคิดในการนำเสนอและเทคนิคต่าง ๆ ออกมาให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้ผ่านบล็อกของเขา จนกระทั่งกลายเป็นหนังสือที่ติดอันดับหนังสือขายดี

Garr Reynolds ได้นำหลักและบทเรียนจากศิลปะเซนมาใช้กับเทคนิคในการนำเสนอ ซึ่งเน้นที่ความเรียบง่าย แต่สามารถถ่ายทอดใจความสำคัญที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เห็นภาพมากขึ้น สวยงามและสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ได้รับสารเกิดความชื่นชอบ จดจำได้ และส่งผลต่อการกระทำในที่สุด ซึ่งหากใครชื่นชอบการนำเสนอของ Steve Jobs ขอบอกเลยว่าเป็นแนวคิดเดียวกันค่ะ

เนื้อหาภายในเล่มนอกจากจะอธิบายถึงวิธีคิดในการนำเสนอและเทคนิคต่าง ๆ แล้ว ยังมีตัวอย่าง Presentation เปรียบเทียบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีให้เห็นอย่างเด่นชัด เข้าใจง่าย ไม่ต้องพูดถึงรูปเล่มของหนังสือ Presentation Zen เล่มนี้ที่เน้นหลักความเรียบง่าย Less is More ตาม Concept ของหนังสือ ทำให้เป็นหนังสือที่น่ามีไว้ในครอบครองเล่มหนึ่ง

Presentation Zen นั้นมีฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย และมีฉบับที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งเพิ่มเนื้อหาสำหรับผู้ที่ต้องนำเสนอในเชิงเทคนิคเข้าไป หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่แนะนำเลยค่ะว่า สำหรับผู้ที่ต้องนำเสนอบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานในทุกระดับ เจ้าของธุรกิจ หรือนักเรียน นักศึกษา มีไว้ได้ประโยชน์แน่นอน หรือสำหรับท่านใดที่หาหนังสือไม่ได้ ลองดูจากในเว็บไซต์ www.presentationzen.com ก็ได้นะคะ

และนอกจาก Presentation Zen แล้ว Garr ยังเขียนหนังสือเล่มอื่น ๆ เช่น Presentation Zen Design และ The Naked Presenter สนใจหาอ่านได้เช่นกันค่ะ

แสดงความคิดเห็น