นายใหญ่แบงก์กรุงเทพ รับรางวัล “2016 Shanghai Magnolia Silver Award”

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ได้รับการยกย่องจากเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด เดินทางเข้ารับรางวัล “2016 Shanghai Magnolia Silver Award” จากนายจางเสี่ยวซ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านการสร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ต่อเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้

ทั้งนี้การมอบรางวัล Magnolia Silver Award ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2532 โดยเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้จะมอบรางวัลให้กับชาวต่างประเทศ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านความร่วมมือฉันมิตร การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสำหรับในปีนี้ “นายชาติศิริ โสภณพนิช” เป็น 1 ใน 50 คน จาก 19 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการยกย่องจากรางวัลดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น