ธนาคารกรุงเทพ ร่วม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมจำหน่าย “บัตรเดินการกุศล ครั้งที่ 16 เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมรณรงค์จำหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 16 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย

สำหรับภายในงาน นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นำทีมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และศิลปินดารานักแสดงจากหลายค่าย

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการจำหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 16 ภายในสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม และบริเวณใกล้เคียง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2559 บัตรราคาใบละ 20 บาท ซึ่งธนาคารได้รับมาจำหน่ายรวม 1,000 เล่ม เล่มละ 25 ใบ คิดเป็นมูลค่ารวม 500,000 บาท และในทุกปี พนักงานธนาคารทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสาขา ลูกค้า ผู้มาติดต่อธนาคาร ผู้สัญจรไปมา รวมถึงผู้ค้าขายในบริเวณใกล้เคียง ต่างสละทรัพย์ร่วมซื้อบัตรดังกล่าว

อนึ่ง รายได้ทั้งหมดจักส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อไป

แสดงความคิดเห็น