เปิดประตูการค้า โอกาสแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

กางเส้นทางการค้าทองคำลุ่มน้ำโขง รวมสุดยอดประเทศสปริงบอร์ดสินค้าไทย ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุน และเส้นทางโลจิสติกส์

ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : Greater  Mekong Subregion (GMS) ECONOMIC CORRIDORS มาจากเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย จีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมา

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนในภูมิภาค  ในการส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุน บริการ พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน ระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย

ปัจจุบันแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง  แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ดังนี้
•   ระเบียงเศรษฐกิจกลุ่มเหนือ–ใต้เชื่อมโยงไทย-พม่า/ลาว-จีน แบ่งออกเป็น 3 เส้นทางย่อย
1.   เส้นทางสายตะวันตก (Western Subcorridor) เริ่มจากคุนหมิงมายังเชียงราย และลงมาถึงกรุงเทพฯ โดยมีส่วนที่ผ่านลาวและเมียนมาเล็กน้อย
2.   เส้นทางสายกลาง (Central Subcorridor) เริ่มจากคุนหมิงแต่ไปสิ้นสุดที่ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม โดยจะเชื่อมต่อกับทางหลวงสายเอเชีย A1 ที่วิ่งในทิศเหนือ-ใต้ของเวียดนามที่เมืองฮานอย
3.   เส้นทางสายตะวันออก (Eastern Subcorridor) เริ่มจากเมืองหนานหนิง ในมณฑลกว่างสี (Guangxi) ของจีนมายังเมืองฮานอย โดยเลือกได้ว่าจะเป็นเส้นทางเลียบชายทะเล หรือเส้นทางในทวีป

อนึ่ง ในเขตประเทศไทยมีจังหวัดที่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจแนวกลุ่มเหนือ–ใต้ (NORTH-SOUTH ECONOMIC CORRIDOR : NSEC) ประกอบด้วย 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ อยุธยา ลำพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร (ตาก พิษณุโลก) และกรุงเทพฯ

•   ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
1.   จุดเริ่มต้นคือเมืองดานังในเวียดนาม (ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนาม) ตัดผ่านลาวและไทย มายังเมืองเมาะละแหม่ง หรือเมาะลำไย (Mawlamyine) ในเมียนมา
2.   จุดข้ามแดนสำคัญในเส้นทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่สอง จ.มุกดาหาร (สร้างเสร็จแล้ว) กับสะหวันนะเขต และด่านที่ อ.แม่สอด จ.ตาก กับเมืองเมียวะดีของเมียนมา

อนึ่ง ในเขตประเทศไทยมีจังหวัดที่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (EAST-WEST ECONOMIC CORRIDOR : EWEC) ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร

•   ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ เชื่อมต่อระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม แบ่งเป็น 4 เส้นทางย่อย
1.   เส้นทางสายกลาง (Central Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพฯ ผ่านพนมเปญ ไปยังโฮจิมินซิตี้ และสุดที่เมืองหวุงเต่าหรือวังเทา (Vang Tau) ริมชายทะเลเวียดนาม
2.   เส้นทางสายเหนือ (Northern Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพฯ ไปยังอรัญประเทศ (ส่วนนี้จะเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางสายกลาง) แต่เมื่อเข้าเขตกัมพูชาแล้วจะแยกขึ้นเหนือ ผ่านเสียมเรียบ และไปสุดที่เมือง Quy Nhon ทางตอนกลางของเวียดนาม
3.   เส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้ (Southern Coastal Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพฯ ผ่านทางภาคตะวันออกของไทย เลียบอ่าวไทย มาออกที่ จ.ตราด ข้ามมายังเกาะกงของกัมพูชา และไปสุดที่ปลายแหลมของเวียดนามที่เมือง Nam Can
4.   เส้นทางเชื่อมภายในทวีป (Intercorridor Link) เป็นเส้นทางแนวตั้งผ่านกัมพูชาและลาว โดยจะเชื่อมเส้นทาง 3 เส้นก่อนหน้า (และเส้นทางหลักสาย East-West) ในแนวดิ่ง

อนึ่ง ในเขตประเทศไทยมีจังหวัดที่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี

•   พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอื่น ๆ
1.   จุดข้ามแดน : หลุ่ยลี่ (จีน) – มูเซ (พม่า)
2.   จุดข้ามแดน : ชายแดนเวียนขาม (ลาว) – ดองกระลอ (กัมพูชา)
3.   จุดข้ามแดน : ชายแดนเวียนขาม (ลาว) – ดองกระลอ (กัมพูชา)
4.   จุดข้ามแดน : นำเพา (ลาว) – เคาโทร (เวียดนาม)
5.   จุดผ่านแดน : วังเตา (ลาว) – ช่องเม็ก (ไทย)

ทั้งนี้ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษยังจะช่วยประเทศเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยการรวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค (Community) มีผลประโยชน์ร่วมกันที่เกิดจากการพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ และมีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาองค์กรและสถาบันท้องที่

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียน ด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล :[email protected] สายด่วน 1333

sme-ลุ่มน้ำโขง

 

แสดงความคิดเห็น