ธนาคารกรุงเทพเดินทัพ จัดงานสัมมนาให้ความรู้ด้านบัญชีกับ SME

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เอาใจ SME จัดงานให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีตัวเลือกให้ใช้งานได้มากมาย กับงานสัมมนา “SMEs จัดทำบัญชีอย่างไร เพื่อเข้าสู่ยุค Digital Economy”

โดยภายในงานแบ่งเป็นการบรรยายทั้งหมด 2 ส่วน จากวิทยากรผู้ทรงความรู้ทั้ง 2 ท่านด้วยกัน คือ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) – ETDA และ คุณศุภชัย บำรุงศรี หัวหน้าส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดสัมมนาว่า “ธนาคารกรุงเทพมีการสนับสนุนการเรียนรู้และการค้นหาข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา เราต้องการพัฒนาการะบวนการทำงานของภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล และพัฒนาการซื้อขายให้เป็นไปในระบบอีเพย์เมนท์ และมีการจัดทำระบบภาษี มีกรนำส่งใบกำกับภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ภายในต้นปีหน้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการบริหารเงินสด ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดสัมมนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านทุกคน”

แสดงความคิดเห็น