ลาวออกกฎฟันดาบ แก้ปัญหาหมูในประเทศ

ปัญหาราคาหมูนำเข้ากระทบหนัก สปป.ลาว ออกกฎเข้มชั่วคราว ฟันดาบลักลอบสินค้าเข้าประเทศ

สปป.ลาว มีการนำเข้าสินค้าจากหลายประเทศ โดยสินค้าประเภทเนื้อหมู มักนิยมนำเข้าในรูปแบบชิ้นเนื้อ เนื้อติดกระดูก เครื่องใน และการนำเข้าหมูเท่าตัวหรือในลักษณะลูกหมู รวมถึงเนื้อหมูแช่แข็ง

การบริโภคภาพรวมใน สปป.ลาวสามารถผลิตเนื้อสัตว์บกเพื่อป้อนตลาดภายในประเทศได้ในระดับหนึ่ง และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี  โดยมาจากรัฐบาลให้การสนับสนุนการผลิตเสบียงอาหารภายในประเทศมากขึ้น  ตามแผนการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อบรรลุเป้าหมายในปี 2020 ทั้งรูปแบบของฟาร์มเลี้ยงสัตว์และสัตว์ในครัวเรือน

สถานการณ์ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์และการประมง สปป.ลาว กำลังอยู่ในช่วงปรับราคาสินค้าอาหาร โดยเฉพาะการผลิตเนื้อสุกรให้เป็นราคากลางในท้องตลาด ที่ผ่านมามีการลักลอบการนำเข้าลูกสุกรและเนื้อสุกรที่ไม่ผ่านด่านสัตวแพทย์ตามด่านชายแดนต่าง ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต และเลี้ยงสุกรในท้องถิ่น อีกทั้งยังกระทบต่อราคาจำหน่ายเนื้อสุกรและลูกสุกรในประเทศที่ราคาแตกต่างกัน  ทำให้กรมปศุสัตว์และการประมงไม่สามารถควบคุมราคากลางของสินค้าได้

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำเวียงจันทร์ สปป.ลาว เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์และการประมง ได้ออกประกาศห้ามนำเข้า (ชั่วคราว) สุกรขนาดเล็ก ลูกสุกร สุกรมีชีวิต และเนื้อสุกรที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนี้

1.   ให้ภาคปศุสัตว์และการประมงในแขวงต่าง ๆ ห้ามนำเข้า (ชั่วคราว) สุกรขนาดเล็ก ลูกสุกร สุกรมีชีวิต และเนื้อสุกรที่ไม่มีคุณภาพ พร้อมแนะนำด่านตรวจสัตวแพทย์ตามชายแดนต่าง ๆ ตรวจสอบและสกัดกั้นการนำเข้าสุกรขนาดเล็ก และเนื้อสุกรดังกล่าว
2.   ให้ด่านตรวจสอบสัตวแพทย์เพิ่มความเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบ และไม่อนุญาตให้นำเข้าสุกรขนาดเล็ก และเนื้อสุกรดังกล่าวในกรณีที่พบผู้ละเมิด ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตักเตือน อบรม ชี้แนวทาง เสียค่าปรับ และดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางเพ่งและอาญา ส่วนของกลางให้ยึดและนำไปทำลายตามวิธีที่ถูกต้อง
3.   ภายหลังที่กรมปศุสัตว์และการประมงสามารถปรับราคาสินค้าให้เป็นราคากลางที่เรียบร้อยแล้ว กรมปศุสัตว์และการประมง จะเป็นผู้พิจารณาและประกาศยกเลิกข้อห้ามดังกล่าวตามเงื่อนไขในระยะที่เหมาะสม

นอกจากนี้  สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำเวียงจันทร์ สปป.ลาว แนะนำเพิ่มเติมต่อผู้ประกอบการว่า จากการประกาศดังกล่าว ห้ามนำเข้า (ชั่วคราว) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสุกรของไทยมายัง สปป.ลาวควรสร้างมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรอง เพราะถ้าหากเนื้อสุกรที่ส่งมายัง สปป.ลาว ไม่มีคุณภาพ จะไม่สามารถส่งมายัง สปป.ลาวได้อีก อีกทั้งยังอาจจะต้องเสียค่าปรับและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของ สปป.ลาว

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

 

sme-go-inter_v9

แสดงความคิดเห็น