บริษัทเกาหลี ทุ่มลงทุน สปป.ลาว

หลายบริษัทจากเกาหลี ขนเม็ดเงินทุ่มลงทุนด้านประมง พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ ในนครเวียงจันทน์ หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบูม

นาย Soukkan Vilaylak ผู้อำนวยการกรมวางแผนและการลงทุน สปป.ลาว เปิดเผยว่า “หนึ่งในจำนวนหลายบริษัทจากเกาหลีที่จะมาลงทุนในเวียงจันทน์นี้นั้น  ได้เสนอโครงการที่จะลงทุนก็คือ การเพาะพันธุ์ปลาในแม่น้ำ Nam Ngum ที่อยู่ในเมือง Thoulakhom  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน สปป.ลาว”

“ส่วนอีกบริษัทหนึ่งจากเกาหลีจะมาลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์  แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วอาจจะทับซ้อนกับโครงการอื่น ดังนั้นภาครัฐของ สปป.ลาว ที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้คำแนะนำว่าน่าจะลองศึกษาพื้นที่อื่น ๆ แทน”

นอกจากนี้ ยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่ได้วางแผนเอาไว้ว่าจะมาลงทุนใน สปป.ลาว เช่นกัน นั่นคือ โครงการ Lao Resort Complex  โดยใช้งบลงทุนมหาศาลราว 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ อยู่ในพื้นที่ 62 กิโลเมตร ในนครเวียงจันทน์

บริษัทร่วมทุนระหว่างกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (ถือหุ้น 20%) และบริษัทเกาหลีที่รู้จักในนามของ Oriental Pearl Company Limited  (ถือหุ้นในส่วนที่เหลือ) เพื่อร่วมลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โครงการ Lao Resort Complex  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 1,200 ไร่ ตามบันทึกความเข้าใจ (MoU) สำหรับโครงการที่ได้รับลงนามที่นครเวียงจันทน์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ทางกระทรวงฯ ได้นำวาระของการลงนามทั้งสองคู่สัญญาร่วมลงทุนนี้ไปเสนอต่อ ครม. ของ สปป.ลาว เพื่อพิจารณาและอนุมัติในลำดับต่อไป และหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติแล้ว นี่จะกลายเป็นโครงการขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว เลยทีเดียว

โดยพื้นที่ในระยะ 62 กิโลเมตรนั้นที่มุ่งสู่โครงการขนาดใหญ่นี้  จะได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่ ซึ่งช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจะสร้างโอกาสในการทำงานให้แรงงานท้องถิ่นอีกด้วย

“เรายังต้องการให้ภาคเอกชนมาลงทุนด้านพัฒนาการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว เช่น การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการลงทุน” Mr.Soukkan  เปิดเผยทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น