ล็อกซเล่ย์ จับมือ Alibaba หนุน SME ไทย

ข่าวดีของ SME ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตรการทำธุรกิจการค้าออนไลน์แบบ B2B ระดับเข้มข้น ขยายช่องทางการค้าสู่อี-คอมเมิร์ซ ผู้อบรมจะได้เดินทางไปดูงานที่ สนง.ใหญ่อาลีบาบา ณ นครหังโจว ประเทศจีน

นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือระหว่างบริษัทและเว็บไซต์อาลีบาบา (Alibaba.com) ในครั้งนี้ ถือเป็นการนำฐานข้อมูล SME ที่บริษัทฯ มีอยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ภายใต้เป้าหมายเดียวกับอาลีบาบาที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย ให้สามารถขยายช่องทางการค้าสู่อีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ นางวนิดา แสงแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาช่องทาง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างล็อกซเล่ย์และอาลีบาบาในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรด้านการจัดหลักสูตรการทำธุรกิจการค้าออนไลน์แบบ B2B ระดับเข้มข้น ภายใต้ชื่อ “อาลีบาบาดรีมทริป” (Alibaba Dream Trip) เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง และ SME ที่ต้องการขยายช่องทางค้าขายแบบออนไลน์ ได้เรียนรู้เทคนิคการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของจีนอย่างอาลีบาบา

สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมหลักสูตรอาลีบาบาดรีมทริป จะมีโอกาสได้เรียนรู้การบริหารงานแบบอาลีบาบา เรียนรู้ระบบ Alipay และเทคนิคการเปิดร้านออนไลน์ โดยจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์จริงที่สำนักงานใหญ่อาลีบาบา ณ นครหังโจว ประเทศจีน เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยหลังจากจบหลักสูตร ทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรอีคอมเมิร์ซจากอาลีบาบา รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิก Alibaba.com ก็สามารถทำได้ทันที โดยจะมีการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์อาลีบาบาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอาลีบาบาดรีมทริป ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะออกบูธรับสมัครแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจภายในงานมหกรรมการศึกษาต่าง ๆ อาทิ งานการประชุมผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 41 ในวันที่ 6-8 ตุลาคมนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลลูนชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่

และงานมหกรรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (EDUCA) วันที่ 12-14 ตุลาคมนี้ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี นอกจากนี้ยังมีแผนออกบูธในงานส่งเสริมสนับสนุน SME ที่สถาบันการเงินต่าง ๆ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยหลังจากนี้ล็อกซเล่ย์ และ Alibaba.com ยังมีแผนจะเจรจาความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ต่อยอดอีกหลายส่วน เช่น ความร่วมมือในการทำธุรกิจคลาวด์ เซอร์วิส (Cloud Service) ในประเทศไทย โดยเน้นเจาะกลุ่มสถาบันการศึกษา เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น