อินโดฯ หนุนสร้างกฎระเบียบ E-commerce

ประธานาธิบดี โจโกวี หนุนสร้างกฎระเบียบ ทั้งกลุ่มธุรกิจสื่อสาร และ E-commerce หนุนเกิดระบบเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่สุดในอาเซียน

ประธานาธิบดี โจโกวี โดโด้ แห่งอินโดนีเซีย เปิดเผยในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง E-commerce ว่า  “เราขอย้ำว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพในกลุ่มธุรกิจ E-commerce ค่อนข้างมาก โดยในปี ค.ศ.2014 ปีเดียว มีข้อมูลระบุว่า ชาวอินโดนีเซียที่เข้าถึง E-commerce มีถึง 93.4 ล้านราย จากประชากรทั้งหมด 250 ล้านราย ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็นมูลค่าทางการค้าจาก E-commerce 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

แต่ถึงแม้ว่าชาวอินโดนีเซียจะเข้าถึง E-commerce 93.4 ล้านรายตามข้อมูลข้างต้น แต่ E-commerce จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ SME ราว 56 ล้านราย (ไม่ถึง 93.4 ล้านราย) ซึ่งนับเป็นร้อยละ 55 ของ GDP

“อินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับอินโดนีเซียที่จะกลายเป็นประเทศตลาดดิจิทัลขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมอยากให้มีการสร้างกฎระเบียบในธุรกิจ E-commerce ให้เร็วขึ้น” โจโกวี เปิดเผย

เขาเปิดเผยต่อว่า “อินโดนีเซียควรสร้างแพลตฟอร์มระบบโลจิสติกส์  ใช้มาตรการเสริมสร้าง E-commerce และรัฐบาลจะจัดลำดับความสำคัญของ Startup มีการอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และให้เกิดความยั่งยืนในการเจริญเติบโตทางธุรกิจต่อไป”

“เราจำเป็นต้องสร้างกฎระเบียบของ E-commerce ให้เจริญเติบโตอย่างแพร่หลาย  แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือ การฝึกฝนเขาเหล่านั้นให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อให้ E-commerce ของอินโดนีเซียมีศักยภาพและเติบโตต่อไปใน AEC”

แสดงความคิดเห็น