1 ตัวอย่าง SME ไทย ธุรกิจการค้าชายแดนกับมาเลย์

เจาะ วิสัยทัศน์ ธุรกิจ ทวีชัยฟู้ดฯ ไขปม ปัญหาการส่งออกไปมาเลเซีย ผ่านชายแดน พร้อมเผยหนทางการแก้ไข ที่ SME ห้ามพลาด

บริษัท ทวีชัยฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 โดยดำเนินธุรกิจการผลิตและแปรรูปอาหารกระป๋อง ด้วยกลุ่มผู้มีความสามารถทางด้านอาหารกระป๋อง และกลุ่มอาหารแช่แข็ง บริษัทมีเป้าหมายที่จะผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ทางภาคใต้ของไทย เพื่อส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก

คุณภากรณ์ พัวพันสวัสดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวีชัยฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจว่า ดำเนินการผลิตด้านอาหารบรรจุกระป๋องทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากทะเล มุ่งเน้นด้านคุณภาพและบริการด้านการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ทำการศึกษาผู้ประกอบการค้าขายชายแดนที่ประสบความสำเร็จ ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ซึ่ง บริษัท ทวีชัยฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นหนึ่งตัวอย่างการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างสนใจ โดยได้มีการเริ่มทำธุรกิจส่งออกลูกตาลในน้ำเชื่อมกระป๋อง ต่อมาเกิดอุปสรรคลูกตาลขาดตลาด  หายากมากขึ้น ทำให้เริ่มมองหาโอกาสในการทำธุรกิจผลิตสินค้าชนิดอื่น จนค้นพบว่าอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใต้มีจำนวนมากและราคาไม่แพง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรับผลิตและดำเนินการส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง

สินค้าแปรรูปส่วนใหญ่เป็นการผลิตปลาซาดีน หรือแมคคอเรลในซอสมะเขือเทศ  โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 และอีกร้อยละ 10 จะเป็นการผลิตเพื่อขายภายในประเทศ โดยใช้แบรนด์ของบริษัท ซึ่งจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้โซนล่าง ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปจะใช้ชื่อแบรนด์ว่า  “PP” ในส่วน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางบริษัทจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น  “MADINA”  ให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มมุสลิม  และมีการเปลี่ยนฉลาก ให้มีลวดลายเหมาะสำหรับชาวมุสลิมด้วย

สำหรับปัญหาในการส่งออกนั้นพบว่า การกีดกันโดยประเทศของผู้นำเข้าอย่างมาเลเซีย แม้ว่าโดยปกติจะทำการค้าผ่านด่านสะเดาในลักษณะของการทำธุรกิจการค้าชายแดน แต่โดยทางมาเลเซียกลับมีขั้นตอนการตรวจสอบ การนำเข้าอาหารกระป๋องอย่างละเอียด เช่น การตรวจสอบน้ำหนัก ทำให้เป็นอุปสรรคในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการส่งออก

ทางทวีชัยฟู้ดฯ จีงได้เปลี่ยนวิธีการส่งออกปลากระป๋อง จากเดิมขนส่งผ่านด่านสะเดาไปยังมาเลเซีย เป็นการส่งออกทางด่านท่าเรือสงขลา โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้า  การแก้ปัญหาดังกล่าวทำให้ไม่ต้องเสียเวลาระหว่างชายแดน และมีต้นทุนค่าขนส่งต่ำ นอกจากนี้ ทวีชัยฟู้ดฯ ยังมีการส่งออกสินค้าผ่านทางมาเลเซียไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้อีกด้วย

นอกจากนี้ ทวีชัยฟู้ดฯ ยังได้รับรองคุณภาพสินค้าจากองค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.   ได้รับการรับรองเครื่องหมาย อย. โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย
The certification mark. The Food and Drug Administration of Thailand.

2.   ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Halal โดย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2544 (Registration No:2001/461)

Halal certification mark by the Office of the Central Islamic Committee of Thailand, on August 8, 2544 (Registration No: 2001/461)

3.   ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) เมื่อเดือนกันยายน 2544 โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Certified mark Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) since September 2544 by the Department of Fisheries.

4.   ได้รับรองเครื่องหมาย Good Manufacturing Practice (GMP) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหารเมื่อเดือนกันยายน 2544 โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
The certification mark Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines and better methods. In food production last September 2544 by Department of Fisheries.

5.   ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ โรงงานสีเขียวระดับที่ 2 เลขที่ 2-2537/2557
Has been certified by the Ministry of Industry To carry out activities that reduce environmental impact. The second level is the Green Factory No. 2-2537 / 2557.

6.   ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เลขที่ TGO CFP 14-207
Allowed to use the certification mark is a carbon footprint. The label indicates that the product has passed the Carbon Footprint of Products. And to reduce the greenhouse gas emissions of products according to the criteria established on September 19, 2557 at TGO CFP 14-207.

ทั้งนี้ ด้านปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ (Key Success) เนื่องจากการค้าชายแดนมีการแข่งขันสูง สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก คือ “บรรจุภัณฑ์สะดุดตา น่าสนใจ และมีความน่าเชื่อถือ” รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิตมาก เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง นอกจากนี้ที่สำคัญอย่างมากคือ ต้องความเข้าใจและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เมื่อผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภค ก็จะทำให้สามารถผลิตสินค้าออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียน ด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล : [email protected] สายด่วน 1333

sme การค้าชายแดนสงขลา

 

แสดงความคิดเห็น