เวียดนาม ยิ้ม เศรษฐกิจฟื้นในรอบ 5 ปี

ครั้งแรกในรอบ 5 ปี ที่เศรษฐกิจเวียดนามมีอัตราเติบโตสูงสุด ร้อยละ 6.7 ของ GDP และรัฐบาลเร่งปรับปรุงระบบราชการ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสด้วย

แหล่งข่าวจากภาคธุรกิจเวียดนาม เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2015 กลับมาเฟื่องฟูเกินความคาดหวัง โดยพบว่ามีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 6.7 ของ GDP ถือว่าเป็นอัตราสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ซึ่ง GDP มีค่าเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น 57 เหรียญสหรัฐ จากปีที่แล้ว ถึงประมาณ 2,109 เหรียญสหรัฐต่อคน

ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อในปีนี้  อยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงที่ร้อยละ 5 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราเงินเฟ้อต่ำสุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมา

รัฐบาลเวียดนามมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงธุรกิจ และสภาพแวดล้อมการลงทุนอย่างจริงจัง เพื่อจะได้เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจระดับมหภาค รวมทั้งปฏิรูปด้านการบริหารประเทศ ปรับปรุงการทำงานในระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ลดปัญหาและอุปสรรคทางภาษีลง และเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

นอกจากนี้ เวียดนามยังได้เข้าเป็นสมาชิกของความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) และข้อตกลงทางการค้าอียู-เวียดนาม (EVFTA) ด้วย  ซึ่งเวียดนามได้เป็นสมาชิก AEC อย่างเป็นทางการในปลายปี 2015 ในขณะเดียวกัน ก็เป็นหนึ่งใน 4 ประเทศสมาชิกของ TPP ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เวียดนามได้รับประโยชน์จากทั้งสองตลาดขนาดใหญ่นี้  คาดการณ์ว่าในอนาคตเวียดนามอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตในย่านภูมิภาคนี้เลยทีเดียว

เวียดนามมีข้อได้เปรียบในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ ชนชั้นกลางมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในอาเซียน ส่วนกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็มีศักยภาพมากสำหรับการลงทุน นวัตกรรม และการพัฒนา

แสดงความคิดเห็น