หอการค้า เผย กินเจเงินสะพัดกว่า 4 หมื่นล้าน

เทศกาลกินเจปีนี้ ขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีที่แล้ว ผู้บริโภคมองเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว กระแสนิยมกินเพื่อสุขภาพ เสริมสิริมงคล

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ  ซึ่งศูนย์ฯ ดำเนินการสำรวจตั้งแต่วันที่ 19-27 กันยายนที่ผ่านมา จำนวน 1,206 คนทั่วประเทศ แบ่งเป็นเพศหญิง 50.7% และเพศชาย 49.3% พบว่า  การใช้จ่ายช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ จะขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี มีอัตราการขยายตัว 4.2% เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของปี 2558 ที่มีอัตราการขยายตัวเพียง 2.9%

ปีนี้จึงคาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ 43,981 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าเทศกาลกินเจในปีนี้อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังค่อย ๆ ฟื้นตัว ผู้บริโภคเห็นว่าการกินเจจะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต รวมถึงเป็นกระแสนิยมที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ  จึงเลือกกินเจเพื่อล้างพิษ  ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคที่กินเจเป็นประจำทุกปี ผู้บริโภคที่เพิ่งเริ่มกินเจเป็นปีแรก หรือไม่ได้มีเชื้อสายจีน ทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้สูงอายุ

ทางด้าน นางอุมากมล สุนทรสุรัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคที่กินเจเป็นปีแรกพบว่า กินเจเพื่อสร้างบุญกุศล 81.6% รองลงมาคือกินเจเพราะอยากลองรสชาติอาหาร 13% และกินเจตามแฟชั่น 5.4% สำหรับรูปแบบการเลือกซื้อสินค้า จะซื้อที่ตลาดมากที่สุด แต่ลักษณะการบริโภคพบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 16-49 ปี จะนิยมซื้ออาหารปรุงสำเร็จ หรือจากร้านสะดวกซื้อ ขณะที่กลุ่มผู้บริโภคอายุระหว่าง 50-60 ปีขึ้นไป จะนิยมซื้อของมาทำกินเอง

นางอุมากมล เปิดเผยต่อว่า ราคาอาหารหรือวัตถุดิบในการปรุงอาหารเจผู้บริโภคกว่า 51% มองว่าอาหารเจมีราคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภค 36.8% มองว่าอาหารเจมีราคาเท่าเดิมกับปีที่แล้ว และผู้บริโภคอีก 12.2% มองว่าอาหารเจมีราคาลดลง ทั้งนี้ในกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อมากที่สุดคือ อาหารกระป๋อง อาหารเจสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ขณะที่สินค้าที่มีการซื้อน้อยที่สุดคือ ชุดขาวและอุปกรณ์ในการรับประทาน อาทิ จาน ช้อน

ส่วนค่าใช้จ่ายโดยรวมช่วงเทศกาลกินเจพบว่า ค่าอาหารหรือกับข้าว/วัน จะต้องใช้เงินเฉลี่ย 739.82 บาท ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าค่าใช้จ่ายในปีนี้เพิ่มขึ้น ค่าทำบุญ มีการใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดช่วงเทศกาลอยู่ที่ 1,895.46 บาท ค่าเดินทางไปทำบุญต่างจังหวัด มีการใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดช่วงเทศกาลอยู่ที่ 3,429.95 บาท และค่าที่พักขณะไปทำบุญต่างจังหวัดอยู่ที่ 3,530.71 บาท ซึ่งสรุปได้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยตลอดช่วงเทศกาลอยู่ที่ 9,700.30 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยตลอดช่วงเทศกาลอยู่ที่ 9,669.13 บาท

แสดงความคิดเห็น