“มูลนิธิชิน โสภณพนิช” มอบทุนการศึกษา

‘มูลนิธิชิน โสภณพนิช มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 แก่นักศึกษาแพทย์พยาบาล และนักเรียน จำนวน 626 ทุน’

นายชาญ โสภณพนิช กรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการ และเหรัญญิก พร้อม คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการ มูลนิธิชิน โสภณพนิช ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

โดยในปีนี้ (2559) ได้จัดสรรทุนทั้งสิ้น 626 ทุน เป็นเงินจำนวน 18,833,500 บาท ประกอบด้วย ทุนนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ จาก 7 มหาวิทยาลัย รวม 158 ทุน คณะพยาบาลศาสตร์ จาก 8 มหาวิทยาลัย รวม 192 ทุน อุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 99 ทุน อาชีวะ 3 ทุน มัธยมศึกษา 10 ทุน ประถมศึกษา 95 ทุน และโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ มูลนิธิชิน โสภณพนิช 69 ทุน

มูลนิธิชิน โสภณพนิช เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ จึงได้สร้างสรรค์รูปแบบการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับทุนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขเป็นภาระผูกพันแต่ประการใด เพียงมุ่งหวังให้ผู้รับทุนได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและท้องถิ่นภายหลังจบการศึกษา

ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างบุคลากรอันทรงคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องมาถึง 38 ปี

แสดงความคิดเห็น