ส.อ.ท. คัด 20 อุตฯ พัฒนาสู่อุตฯ 4.0

ส.อ.ท. ผลักดัน 20 อุตฯ 2.0-3.0 ที่แนวโน้มมีศักยภาพ ก้าวสู่อุตฯ 4.0 ระยะยาว ขณะเดียวกันดัน SME ให้แกร่ง แข่งขันนานาประเทศ

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ได้กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในระยะยาว โดยได้คัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะดำเนินงานได้ทันทีประมาณ 20 อุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ ปิโตรเคมีและพลาสติกขั้นสูง เป็นต้น โดยจะนำนวัตกรรมมาต่อยอดให้มากขึ้น คาดว่าจะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเร็วสุดภายใน 5-10 ปี

“ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสาหกรรม 2.0-3.0 ที่เป็นระบบการผลิตดั้งเดิม ไม่มีระบบไอทีมากนัก ส่วนหนึ่งยังเป็นการรับจ้างผลิต โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) หากไม่ปรับตัว อนาคตจะแข่งขันกับประเทศอื่นไม่ได้” นายวัลลภ กล่าว

นายวัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในแง่ของผลกระทบต่อแรงงานนั้น มีหลายฝ่ายมองว่าหุ่นยนต์จะแทนที่แรงงานคนมากขึ้น เชื่อว่าในอนาคตภาพรวมคงใช้หุ่นยนต์ไม่มาก แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้แรงงานต้องปรับตัว และหน่วยงานด้านการศึกษาต้องชี้แนะและหาทางรับมือ”

“โดยอาชีพที่จะกระทบอย่างเห็นได้ชัดมี 3 อาชีพ ได้แก่ 1.สื่อสารมวลชน ที่ระบบดิจิทัล ไอที อินเทอร์เน็ต จะเข้ามามีบทบาท การใช้คนจะลดลง 2.ธนาคาร เนื่องจากระบบไอทีที่ทันสมัย ธนาคารจะลดการขยายสาขา เพราะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งแทน 3.นักบัญชี เนื่องจากจะมีระบบไอทีและระบบบริหารจัดการเข้ามาแทนที่

แสดงความคิดเห็น