พาณิชย์ เร่งพัฒนาธุรกิจบริการทุกรูปแบบ

พาณิชย์ ดึงเทคโนโลยีซอฟแวร์มาใช้ ทั้งธุรกิจค้าปลีก แฟรนไชส์ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ และอีกมาก มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้เร่งพัฒนาการค้าภาคบริการทุกรูปแบบทั้งสร้างองค์ความรู้ พัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมตลาด เพื่อยกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาการค้าภาคบริการ (Trade in Services) ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนอกเหนือจากการค้าสินค้าทั่วไป เพื่อยกระดับการพัฒนาธุรกิจภาคบริการและสินค้าต่อเนื่อง ให้มีมูลค่าสูงตามห่วงโซ่มูลค่า เป็นเครื่องจักรใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ

ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจด้านค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์  ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจท่องเที่ยว (ร้านอาหาร ภัตตาคาร และสถานที่พัก) ธุรกิจสุขภาพ (สปาและการดูแลผู้สูงอายุ) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บริหารทรัพย์สิน ก่อสร้างและวิศวกรรม) บันเทิงและคอนเทนท์ไทย ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจซอฟแวร์

โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้สำคัญในด้านบริหารจัดการ และการนำเทคโนโลยีซอฟแวร์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  ผ่านทางกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ (e-learning) และให้คำปรึกษาผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่ง 1 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา สมาคมการค้าให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมกว่า 1,700 ราย

ส่วนด้านการพัฒนาส่งเสริมการตลาด กระทรวงฯ ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยนำผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจบริการและโลจิสติกส์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านธุรกิจบริการในต่างประเทศ และนำคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาธุรกิจ เกิดมูลค่าสั่งซื้อรวมกว่า 5,500 ล้านบาท  โดยเป็นการร่วมงานแสดงสินค้ารวม 11 งาน  มีผู้ประกอบการเข้าร่วม  170 ราย เกิดมูลค่าการสั่งซื้อใน 1 ปีประมาณ 1,500 ล้านบาท  อาทิ ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจก่อสร้างธุรกิจบันเทิง (เทศกาลภาพยนตร์ ) และคอนเทนท์ไทย (เกมส์ แอมมิเนชั่น)  ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

และการนำคณะผู้แทนการค้าเจรจาธุรกิจจำนวน 5 คณะ รวม 70 ราย ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจออกแบบสินค้า ธุรกิจเกมส์ กลุ่มบริหารโรงแรม กลุ่มบริการโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งผลจากการดำเนินงานส่งผลให้ธุรกิจบริการนอกจากจะสามารถสร้างยอดสั่งซื้อในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการของไทยให้เป็นที่รู้จัก เกิดเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่จะส่งผลต่อการสั่งซื้อในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น