พาณิชย์ ดันค้าขายออนไลน์ให้พุ่ง

กระทรวงพาณิชย์ เร่งเสริมค้าขายผ่านช่องออนไลน์ เพิ่มศักยภาพ อบรมเชิงลึก จับคู่ธุรกิจ ยกระดับมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจ คาดยอดสั่งซื้อ 3 หมื่นล้าน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ มุ่งโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยดำเนินการส่งเสริมการค้าผ่านช่องทางพาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce) ได้แก่ การค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง www.Thaitrade.com การพัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์ (Smart Online Exporter) ผ่านการอบรมเชิงลึกรวมทั้งการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เป็นต้น ส่งผลให้สามารถผลักดันผู้ประกอบการขยายตลาดได้กว่า 22,800 ราย คาดว่ามีการสั่งซื้อผ่านระบบกว่า 30,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้จัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี THAILAND ONLINE MEGA SALE เมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นธุรกิจด้วย

โดยการออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ (DBD Registered) การออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verified) และส่งเสริมให้มีการนำสินค้ามาจำหน่ายบนเว็บไซต์www.thailandmegasale.com ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified รวม 19,600 ราย

นางอภิรดี  เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กระทรวงฯ ได้เพิ่มความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับปรุงบริการต่าง ๆ เช่น  ให้บริการรับงบการเงินและการขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) แทนการใช้กระดาษ การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าทางระบบอิเล็กทรอนิกนิกส์ในสินค้า 4 ชนิด และการพัฒนาการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (MOC e-Service) โดยรวมการบริการของทุกหน่วยงานในกระทรวงฯ ไว้ ณ จุดเดียวทางเว็บไซต์ www.moc.go.th รวมถึงการให้บริการข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งมีผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์กว่า 6 แสนวิว

แสดงความคิดเห็น