แบงก์กรุงเทพ เชิญบริจาคสร้างโรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติในหลวง 90 พรรษา

ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมรับเหรียญพระพุทธโอสถ ผ่านสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย 400 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560 พร้อมรับเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ “เหรียญพระพุทธโอสถ” ที่ผ่านการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นที่ระลึกได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559

โดยเหรียญที่ระลึกประกอบด้วย
1.เหรียญทองคำ (ขัดเงา) 99% สูง 70 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 300 กรัม สำหรับผู้บริจาคเงิน 999,999 บาท
2.เหรียญทองคำ 99% สูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 18  กรัม สำหรับผู้บริจาคเงิน 50,000 บาท
3.เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 95% สูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 15 กรัม สำหรับผู้บริจาคเงิน 5,000 บาท
4.เหรียญโลหะสีเหลือง (Brass) สูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 11 กรัม สำหรับผู้บริจาคเงิน 200 บาท
5.เหรียญโลหะสีเหลือง (Brass) บรรจุล็อกเก็ตพร้อมสร้อย สำหรับผู้บริจาคเงิน 900 บาท

ทั้งนี้ยังสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ลูกค้าและประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมบริจาค และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 และที่เว็บไซต์ www.bangkokbanksme.com

แสดงความคิดเห็น