เวียดนาม พัฒนาแบรนด์อาหาร สู่ตลาดโลก

เวียดนาม ดึงกลยุทธ์สร้างแบรนด์ธุรกิจอาหารให้โดดเด่น เร่งส่งเสริมภาคการส่งออกธุรกิจอาหารให้แข็งแกร่ง สร้างการรับรู้สู่อาเซียน และตลาดโลก

นาย Do Thang Hai รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม เปิดเผยว่า กลยุทธ์การสร้างแบรนด์อาหารของเวียดนาม เป็นหนึ่งในโครงการสร้างแบรนด์แห่งชาติ เพื่อพุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาแบรนด์ธุรกิจอาหารของเวียดนามให้มีศักยภาพแข็งแกร่ง สู่การแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก ซึ่งภายใต้โครงการนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร จะได้รับคำแนะนำที่ดีในการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ต่าง ๆ

ในความเป็นจริงแล้ว  ถึงแม้อาหารเวียดนามจะมีคุณภาพสูง  แต่ก็ไม่ได้มีราคาสูงเกินไปนัก ไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในหรือต่างประเทศ

เมื่อปีที่ผ่านมา การส่งออกอาหารเวียดนาม (รวมทั้งอาหารที่มาจากภาคการเกษตร) มีมูลค่า 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ (หรือราว 70 พันล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 12 ของภาคการส่งออกทั้งหมดของประเทศ

นาย Nguyen Ngo Vi Tam ผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท Vinh Hoan Company เปิดเผยว่า สินค้าเกษตรกำลังเผชิญกับอุปสรรค เพราะผู้ส่งออกเวียดนามมีความรู้ไม่มากนักเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์หรือภาพลักษณ์ในสินค้าของตนก่อนนำส่งออกไปสู่ตลาดโลก

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลไม้จากภาคเกษตรเวียดนามถูกส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม การส่งออกถือว่ายังมีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทางด้าน  นาย Bui Huy Son ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าเวียดนาม เปิดเผยทิ้งท้ายว่า “เวียดนามเป็นประเทศที่มีความหลากหลายด้านอาหาร มากกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน”

แสดงความคิดเห็น