อินเดียจับมือสิงคโปร์ เสริมการค้าการลงทุน

จับตาความเคลื่อนไหว อินเดียผนึกกำลังสิงคโปร์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ พัฒนาสถานีรถไฟ สร้างเมืองสมาร์ทซิตี้ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาเงินทุน เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

อินเดียจับมือสิงคโปร์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ “การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ” เช่น การจัดหาเงินทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเมืองสมาร์ทซิตี้ และโครงการสร้างทางรถไฟด้วยกัน ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจปี 2005 (CECA) รวมทั้งข้อตกลงการส่งเสริมการค้าเสรีทางเศรษฐกิจด้วย

นาย S Iswaran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสิงคโปร์ เปิดเผยว่า เราทั้งสองประเทศร่วมกันทำงานอย่างหนักภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจปี 2005 (CECA) ดังกล่าว

“เรามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อตกลงดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในลำดับต่อไป ซึ่งผมคิดว่ามีความคืบหน้าอย่างเป็นนัยยะสำคัญ” สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงอยู่ในอันดับ 2 รองจากอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ

ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจปี 2005 (CECA) นี้ จะเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้นักลงทุนจากต่างประเทศ (โดยผ่านทางสิงคโปร์) ขนเม็ดเงินมาลงทุนในอินเดียมากขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้  นาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้เดินทางไปเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการแล้ว  รวมระยะเวลา 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน

ทางด้าน นาย Suresh Prabhu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรถไฟอินเดีย เปิดเผยว่า  อินเดียจะได้รับประโยชน์จากสิงคโปร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสถานีรถไฟ เพื่อมาพัฒนาสถานีรถไฟของอินเดียให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งการสร้างเมืองสมาร์ทซิตี้ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาเงินทุน และระบบการจัดเก็บน้ำฝนที่ดีด้วย

แสดงความคิดเห็น