แบงก์กรุงเทพ ขอเชิญฟังสัมมนา “AEC Business Forum : AEC 2025”

ธนาคารกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูล และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ธุรกิจการเงิน และการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจอาเซียน จึงจัดงานเสวนาประจำปี หัวข้อ “AEC Business Forum : AEC 2025”

โดย คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดงาน  และได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ประกอบด้วย คุณโทมัส เลมบอง ประธานคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน (BKPM) ประเทศอินโดนีเซีย ดร.โรเบิร์ต ยัพ ประธานบริหารกลุ่ม YCH ประเทศสิงคโปร์ ดร.วิคเตอร์ ฟุง ประธานบริหารกลุ่มฟุง และประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ลี แอนด์ ฟุง จำกัด โดยมี คุณสุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษา บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเช้า

ส่วนช่วงบ่าย ขอเชิญฟังการเสวนาในหัวข้อ “Meeting the Challenges and Capturing the Opportunities of AEC 2025” โดย คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเสวนาโดย คุณอุเมศ ปานเดย์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนาฟรี  ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 นี้  เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น