ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9 ) ขณะทรงเป็นประมุขของประเทศ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทย กับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้น ที่มีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้ว ให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พระองค์ทรงนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปยังประเทศต่าง ๆ นั้นด้วย ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างไกลมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล และประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีนั้น มีดังนี้

   เวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2502 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรก ในรัชกาลปัจจุบัน
   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2503
   สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2503
   สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2503
   อังกฤษ ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2503
   สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2503
   สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2503
   สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2503
   เดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2503
   นอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2503
   สวีเดน ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2503
   สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2503
   นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503
   เบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2503
   สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2503
   ลักเซมเบอร์ก ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2503
   เนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2503
   สเปน ระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2503
   สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2505
   สหพันธรัฐมลายา ระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายน 2505
   นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม 2505
   ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 12 กันยายน 2505
   ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2506
   สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2506
   สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2506
   สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ธันวาคม 2507
   สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2509 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง
   สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2509 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง
   อิหร่าน ระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน 2510
   สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6-20 มิถุนายน 2510 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง
   แคนาดา ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2510
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2537

เมื่อเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ แล้ว ก็ได้ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ที่เป็นประมุขของประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทน และบรรดาพระราชอาคันตุกะทั้งหลาย ต่างก็ประทับใจในพระราชวงศ์ของไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยอย่างทั่วหน้า

ขอขอบคุณเว็บ เครือข่ายกาญจนาภิเษก http://www.kanchanapisek.or.th/activities/index.th.html

ขอบคุณภาพจาก maywadee

แสดงความคิดเห็น