พระกังหันน้ำชัยพัฒนา

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยอย่างมาก และหนึ่งในนั้นก็คือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ซึ่งใช้ในการบำบัดน้ำเสียผ่านเครื่องกลเติมอากาศ ใช้กังหันวิดน้ำขึ้นมาสัมผัสอากาศทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำ ส่งผลให้น้ำที่เสียกลายเป็นน้ำดีขึ้นมาได้

เนื่องจากน้ำในแหล่งต่าง ๆ เน่าเสียมากขึ้นเรื่อย ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบฯ ศึกษาและวิจัยร่วมกับกรมชลประทานผลิต “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ขึ้นมา และได้รับการพิจารณาและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย กังหันบำบัดน้ำเสีย “สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย” ใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำแก่ประชาชน

เนื่องจากการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำเป็นการทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการบำบัดน้ำเสีย

“กังหันน้ำชัยพัฒนา” คือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเกิดจากพระปรีชาสามารถ และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับแก้ไขมลพิษทางน้ำ ซึ่งการใช้งานมีทั้งในรูปแบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ และใช้ในรูปแบบเคลื่อนที่ เพื่อเติมอากาศให้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยการดัดแปลงใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ของกังหันแทน

โดยตัว “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และครั้งแรกของโลก จึงถือกันว่าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

นอกจากนี้องค์กรทางด้านนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียม The Belgian Chamber of Inventor ยังได้มอบรางวัลเหรียญทองให้กับ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”  ภายในงาน Brussels Eureka 2000 ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม อีกด้วย

หลักการและวิธีการทำงานของ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”

“กังหันน้ำชัยพัฒนา”  เป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย มีส่วนประกอบสำคัญคือ
1.   โครงกังหันน้ำรูป 12 เหลี่ยม

2.   ซองบรรจุน้ำติดตั้งโดยรอบ จำนวน 6 ซอง รูซองน้ำพรุนเพื่อให้น้ำไหลกระจายเป็นฝอย

3.   ซองน้ำจะถูกขับเคลื่อนให้หมุนโดยรอบด้วยเกียร์มอเตอร์  ซึ่งทำให้การหมุนเคลื่อนที่ของซองน้ำ วิดตักน้ำด้วยความเร็ว สามารถวิดน้ำลึกลงไปจากใต้ผิวน้ำประมาณ 0.50 เมตร ยกน้ำสาดขึ้นไปกระจายเป็นฝอยเหนือผิวน้ำ ได้สูงถึง 1 เมตร ทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศมากขึ้น และส่งผลให้ออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว

4.   น้ำเสียจะถูกยกขึ้นสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปยังผิวน้ำ ทำให้เกิดฟองอากาศ และจมตามลงไปใต้ผิวน้ำด้วย ในขณะที่ซองน้ำกำลังเคลื่อนที่ลงสู่ผิวน้ำแล้วกดลงไปใต้ผิวน้ำจะเกิดการอัดอากาศภายในซองน้ำ จนกระทั่งซองน้ำจมน้ำเต็มที่ ช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงขึ้น หลังจากนั้นน้ำที่ได้รับการเติมอากาศแล้วจะเกิดการถ่ายเทของน้ำเคลื่อนที่ออกไปด้วยการผลักดันของซองน้ำ

แสดงความคิดเห็น