พระสรวลที่อ่อนโยนของในหลวง ร.9

ย้อนดูรูปภาพในประวัติศาสตร์ คุณยายกับดอกบัวเหี่ยวเฉาและกษัตริย์ผู้ใกล้ชิดราษฎรที่สุดในโลก

จะหาประเทศใดในโลกที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะทรงมีความสัมพันธ์กับประชาชนสนิทสนมใกล้ชิดยิ่งกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพราะประชาชนไม่ว่าหมู่ใด ยากดีมีจนแค่ไหน มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด ทรงพบผู้ใดมีเรื่องเดือดร้อน ถ้าทรงช่วยได้จะทรงช่วยทันที หากเป็นเรื่องใหญ่ก็ทรงรับเป็นพระราชธุระนำมาหารือกับรัฐบาลภายหลัง ราษฎรที่ได้เข้าเฝ้าชมพระบารมีต่างมีความซาบซึ้ง และยึดมั่นในความจงรักภักดียิ่งขึ้น

ทุกคราวที่เสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนทั้งยามปกติและยามเกิดภัยพิบัติ จะพระราชทานยารักษาโรคที่จำเป็นแก่ราษฎรไว้ใช้ เมื่อเสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย จะพระราชทานพระราชทรัพย์ เพื่อสร้างตึกพยาบาล และเครื่องมือการแพทย์ที่จำเป็น การบริจาคโลหิตของนิสิตนักศึกษา ประชาชน ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา นับเป็นสิ่งหนึ่งแห่งการประกอบคุณงามความดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%889_%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%992

เช่นเดียวกับคุณยายชาวอีสานจากนครพนมอย่าง ครอบครัวจันทนิตย์ ที่ช่วยกันพาแม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ มารอรับเสด็จ โดยภายในมือของแม่เฒ่าวัย 102 ปี มีดอกบัวรอถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่พระองค์ทรงเดินทางกลับจากบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โดยรถยนต์พระที่นั่งกลับไปประทับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นอกจากคุณยายตุ้มแล้ว ยังมีประชาชนที่ทราบข่าวได้มารอรับเสด็จที่ริมถนนจำนวนมาก แต่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งแล่นเลยไปเยี่ยมพสกนิกรที่อื่นเวลาล่วงเลยจนบ่ายคล้อย  ขากลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงทอดพระเนตรเห็นราษฎรรอเฝ้าอยู่ริมทาง ก็โปรดให้หยุดรถยนต์พระที่นั่ง ก้าวลงไปหาราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยใจจดจ่อ จนเดินมาถึงคุณยายตุ้มซึ่งมีท่าทีดีใจเป็นล้นพ้น รีบทูลเกล้าฯ ถวายดอกบัวที่เตรียมมา

แม้ว่าดอกบังนั้นจะเหี่ยวเฉาไปแล้ว จากระยะเวลาที่รอเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่ช่วงเช้าผ่านเปลวแดดที่ร้อนจนช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงรับไว้ พร้อมโน้มพระองค์จนต่ำที่สุด พระพักตร์นั้นเกือบชิดศีรษะคุณยายตุ้ม จันทนิตย์ แล้วพระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงแย้มพระสรวลอย่างอ่อนโยน จนกลายเป็นภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์หนึ่งที่ประชาชนในแผ่นดินได้ต้องจดจำไปตลอดกาล

แสดงความคิดเห็น