เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกของรัชกาลที่ 9

เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน หรือ Candlelight Blues เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช

เพลงพระราชนิพนธ์ดังกล่าวเป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวะบลูส์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาไทย แต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์ ที่จะทรงแก้ไขทำนอง และคอร์ดบางตอน จึงยังไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำออกมา บรรเลงในเวลานั้น ต่อมา ได้พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรก พ.ศ. 2490 และใน พ.ศ. 2496 นางสาวสดใส วานิชวัฒนา (รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล) ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวาย

คำร้องภาษาอังกฤษมิได้แปลมาจากคำร้องภาษาไทย หากแต่เขียนเกี่ยวกับผู้ที่สูญเสียคนรัก แต่ยังมีความคิดถึง ฝันถึงคนรัก และรอวันที่จะหวนกลับมาโดยยังคร่ำครวญถึงวันเก่าๆ

The candlelight is shining low,
My only love, I’m missing you so.
I know I’ve lost
But still I dream of you.
I’ll hope and dream
Till all my dreams come true.
Just by the candlelight
You used to hold me tight.
This candlelight reminds me so of you;
By candlelight you kissed me.
Still the candle’s burning for two,
But darling, where can you be?
Come back, my love,
If you’re feeling this blue
By candlelight you’ll meet me.
But darling where can you be?

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน
ทำนอง :  -พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง :  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจ้า                          สวดมนต์ค่ำเช้าถึงคราวระทมทน
โอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายทุกคน                 หลีกไปไม่พ้นทุกข์ทนอาทรร้อนใจ
ต่างคนเกิดแล้วตายไป                                      ชดใช้เวรกรรมจากจร
นิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรม             ทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อน
เชิญปวงเทวดาข้าไหว้วอน                               ขอพรคุ้มไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา                     หนีปวงโรคาที่เบียดเบียน
แสงแววชีวาเปรียบแสงเทียน                           เปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่า
ชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียน                จุดเทียนถวายหมายบนบูชาร้องเรียน
โรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบย   โรครุมเร้าร้อนแรงโรย
หวนโหยอาวรณ์อ่อนใจ                                   ทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคน
ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่                                   เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด
ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า                                    ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา
แสงเทียนบูชาจะดับพลัน                               แสงเทียนบูชาดับลับไป

ขอขอบคุณข้อมูล วิกิพิเดีย

 

แสดงความคิดเห็น