การศึกษาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์

การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาระดับปฐมวัยเพียง 1 ปี ที่เมืองไทย ในปี พ.ศ.2475 พระชนม์ได้ 5 พรรษา ก็ทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนมาแตร์เดอี ตำบลเพลินจิต อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร) นับเป็นโรงเรียนแรกที่ที่ทรงเข้ารับการศึกษา

ในปีเดียวกันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ของประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มบุคคลประกอบด้วยข้าราชการชั้นสูง ทหาร และประชาชนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเรียกว่า “คณะราษฎร” ทำการยึดอำนาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นกติกาปกครองประเทศ เรียกว่า “ระบอบประชาธิปไตย” มีสภาผู้แทนราษฎร แล้วจัดตั้งคณะรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มองกันว่า คณะรัฐบาลเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ “ครอบครัวมหิดล” เป็นพระราชวงศ์ระดับสูง และทรงสิทธิ์ในการสืบสันตติวงศ์อย่างใกล้ชิด สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงตัดสินพระทัยให้พระราชชนนีศรีสังวาลย์ พาครอบครัวเสด็จอพยพออกไปให้พ้นพระราชอาณาจักรสยามเสียก่อน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็นกลางทางการเมืองมากที่สุด เหมาะที่จะไปเสด็จประทับ ทั้งพระราชชนนีก็เคยเสด็จไปประทับกับพระราชชนกมาแล้ว

ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ไม่สามารถกดดันให้พระองค์ทรงอำลาประเทศไทย แต่ที่สำคัญที่สุดในพระชนม์ชีพ คือ พระสุขภาพอนามัยของพระโอรสสำคัญกว่าเรื่องอื่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ทรงมีอาการประชวรหลายโรค ทรงอ่อนแอมาก แพทย์ถวายคำแนะนำว่าต้องไปรักษาในต่างประเทศ ซึ่งมีภูมิอากาศที่จะอำนวยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ทรงหอบหิ้วพระโอรสและพระธิดาอำลาไปจากเมืองไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2476 พระราชชนนีศรีสังวาล ทรงพาครอบครัวเล็ก ๆ 4 พระองค์ เดินทางไปกับผู้ติดตามอีก 4 คน เพราะทรัพย์สินส่วนพระองค์มีไม่มากนัก

สมัยนั้นต้องเดินทางด้วยรถไฟและเรือเดินสมุทรเป็นพาหนะรอนแรมไป 1 เดือนเต็ม จึงถึงเมืองโลซานน์ รัฐโว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2476 พระราชชนนีทรงส่งพระโอรสและพระธิดาไปประทับที่ซองชัวเลย์ ซึ่งเป็นบ้านเลี้ยงเด็ก ส่วนพระองค์เองไปประทับกับครอบครัวชาวสวิตฯ เพื่อทรงเรียนภาษา จนกระทั่ง 2 เดือนครึ่งจึงทรงย้ายไปประทับที่แฟลต เลขที่ 16 ถนนทิสโซ เมืองโลซานน์

ทรงศึกษาชั้นมัธยมที่โลซานน์

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2476 เจ้านายน้อย ๆ ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนประถม เมียร์มองต์ (Ecole Miremont)  เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาช่างไม้ วิชาทำสวน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอประทานเล่าตอนที่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงศึกษาอยู่ชั้นประถมว่า “พระองค์เล็กสอบได้ที่ 2 แต่ที่ 2 ของอะไรไม่แน่” การศึกษาของทั้ง 3 พระองค์ จึงไปเริ่มต้นอย่างจริงจังที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9   ทรงจริงจังกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ สมเด็จพระศรีนครินนทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชวิจารณ์พระโอรสองค์เล็กไว้หลายแห่ง เช่น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2477 ทรงมีลายพระหัตถ์ กราบทูลสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าว่า “หม่อมฉันรู้สึกว่าตัวเคราะห์ดีมากที่มีลูกฉลาด แต่เด็กฉลาดเลี้ยงยากมากกว่าเด็กโง่ เพราะต้องพูดกันมาก และต้องอธิบายกันให้เห็นจริงทุกอย่างถึงจะเชื่อ”

ในด้านการศึกษา ทรงชมพระโอรสองค์เล็กว่า “เล็ก ยังรู้จักเป็นห่วงการเรียน มีหนังสือให้เขาท่อง 2-3 คำ ก็คอยยุ่งท่องอยู่เสมอ” (เล็ก คือ พระนามที่สมเด็จพระชนนีทรงเรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9   ขณะทรงพระเยาว์)

พ.ศ.2478 ทรงขึ้นชั้นมัธยมศึกษา จึงย้ายโรงเรียนไปที่โรงเรียนราษฎร์ Ecole Neuvelle de La Suisse Romande, Chally-sur-Losanne ภาษาไทยแปลได้ว่า โรงเรียนใหม่แห่งภาคสวิตเซอร์แลนด์ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ทรงศึกษาจนจบระดับมัธยม ทรงได้รับประกาศนียบัตร Bacheleires Lettres Gymnase Classique Cantonal แห่งเมืองโลซานน์

ซึ่งวิชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  ทรงโปรดคือวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ทรงสนพระทัยในวิชาอื่น ๆ อีกหลายวิชา ทั้งเกษตร การช่าง ดนตรี ฯลฯ แต่เพื่อให้สมกับพระราชภาระในฐานะทรงอยู่ในสันตติวงศ์แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย จึงทรงเปลี่ยนแนวทางการศึกษาไปเป็นวิชา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอักษรศาสตร์ ส่วนวิชาอื่นที่ทรงโปรดก็ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองตลอดเวลา

ข้อมูลเรียบเรียงจาก : จ้าวแผ่นดินไทย ราชันแห่งโลก

แสดงความคิดเห็น