ต้นไม้ของพ่อ…จะเติบโตต่อไปด้วยเหงื่อของเราทุกคน

เพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มีมากมายหลายบทเพลง ซึ่งแต่ละเพลงล้วนมีความไพเราะและมีเนื้อหาซาบซึ้งกินใจ สะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

เพลงต้นไม้ของพ่อ เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่คุ้นหูคนไทย ถูกเปิดซ้ำไปซ้ำมาในโอกาสต่าง ๆ มานาน 20 ปี ซึ่งผลิตและจัดทำโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 แต่งคำร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค ทำนอง-เรียบเรียงโดย อภิไชย เย็นพูนสุข และขับร้องโดยนักร้องอันดับหนึ่งของเมืองไทย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

โดยความหมายของบทเพลงนั้น เปรียบประเทศไทยแผ่นดินนี้เหมือนต้นไม้ใหญ่ พ่อหลวงของเราทรงห่วงใยบำรุงรักษาด้วยน้ำจากพระหฤทัยและกำลังพระวรกาย จนต้นไม้เติบใหญ่ เป็นร่มเงา ให้แหล่งอาหาร ปกป้องภัยพาลให้กับผองชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 50 ปี ลูก ๆ ทุกคน ซึ่งคือประชาชนคนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พ่อหลวงดูแลแผ่นดินนี้ โดยลูก ๆ ทุกคนสัญญาว่าจะดูแลต้นไม้ของพ่อต้นนี้ สืบสานปณิธานของพ่อ ช่วยกันรักษาให้ยิ่งใหญ่และยังคงเติบโตร่มเย็นต่อไปนับพันนับหมื่นปี

เมื่อฟังเพลงจบจะรับรู้ข้อคิดที่ว่า พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนาประเทศ ดูแลทุกข์สุขประชาชน โดยเน้นในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเมืองไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ดิน จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งประชาชนคนไทยพร้อมใจกันเดินตามรอยของพระองค์ท่าน ให้สัญญาว่าจะช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและประเทศชาติให้มั่นคงสืบต่อไป

เนื้อเพลง ต้นไม้ของพ่อ

นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว และคอยเป็นร่มเงา ปลูกไว้เพื่อพวกเรา ทุก ๆ คน
พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อให้ผลิดอกใบออกผล ให้เราทุก ๆ คน เติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเรา
ผ่านมาแล้วห้าสิบปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่ ลมแรงเท่าไรก็บรรเทา ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงา คอยดูแลเรา ให้เรายังมีวันต่อไป
จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัย แผ่นดินยังกว้างไกล แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่า
ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ และยังอยู่เพื่อคอยรักษา จะรวมใจเข้ามา จะมีเพียงสัญญาในหัวใจ
จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม
จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ เหงื่อเราจะเทไปจากหัวใจ
เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อ…ยังงดงาม
จวบจนวันนี้ ต้นไม้ของพ่อหยั่งรากเติบโตมาแล้ว 70 ปี ลูก ๆ ทุกคนล้วนสัญญาว่าจะดูแลรักษาต้นไม้ของพ่อต้นนี้ให้งดงามและร่มเย็นตลอดไป

แสดงความคิดเห็น