“ดวงใจกับความรัก” เพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9 ลำดับที่ 6

เพลงพระราชนิพนธ์ ดวงใจกับความรัก หรือ Never Mind The Hungry Men’s Blues เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลำดับที่ 6

ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. 2490 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาไทย ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2490 หลังจากได้เสวยพระกระยาหาร และนักดนตรีได้รับประทานอาหารแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และพระราชทานชื่อว่า Never Mind the H.M Blues เป็นการตอบปริศนาคำทายที่ว่า H.M. แปลว่าอะไร ของเพลง H.M. Blues

คำร้องภาษาฝรั่งเศส ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้น.ส.เปรมิกา สุจริตกุล ถ่ายทอดความหมายจากคำร้องภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส เมื่อปีพ.ศ. 2552 โดยใช้ชื่อเพลงว่า Soleil d’Amou

เพลงนี้ไม่ใช้คอร์ดในกลุ่มบลูส์ แม้ว่าชื่อภาษาอังกฤษจะทรงตั้งขึ้นให้สัมพันธ์กับเพลง H.M. Blues ก็ตาม แต่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกัน จึงทรงใช้คอร์ด 7 ให้กระจายครอบคลุมไปทั้งเพลง โดยจะแทรกตามคอร์ดกลุ่มอื่น ๆ ตลอดเวลา การกระจายคอร์ด 7 ไปทั่วนี้ เป็นกลวิธีที่ทำให้เสียงที่เกิดขึ้นสร้างอารมณ์บลูส์ในเพลงได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เพลงพระราชนิพนธ์ ดวงใจกับความรัก สะท้อนพระราชอัจฉริยภาพทางดนตรีที่ยอดเยี่ยม เป็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์สูง และแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาในการผสมกลมกลืนรูปแบบต่าง ๆ ทางดนตรีจนเกิดลักษณะเฉพาะส่วนพระองค์ขึ้น Ted Pease ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประพันธ์เพลงแจ๊สยกย่องว่าเป็นเพลงที่เข้าในลักษณะแจ๊สคลาสสิคของ Duke Ellington

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์เนื้อร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่เนื้อหาในสองภาษาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เนื้อร้องภาษาอังกฤษมีความต่อเนื่องกับ H.M. Blues โดยที่นักดนตรีผู้หิวโหย ทั้งหลายได้รับประทานอาหารแล้ว และมีเรี่ยวแรงที่จะบรรเลงดนตรีได้ตลอดคืน เนื้อร้องมีอารมณ์ขันและสนุกสนาน

ส่วนคำร้องภาษาไทยกล่าวถึงธรรมชาติ โดยเฉพาะแสงสว่างจากดวงดาว ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ดวงดาวและดวงจันทร์เหมือนกับอารมณ์มนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ที่ยั่งยืนมั่นคงคือดวงอาทิตย์ซึ่งเปรียบได้กับดวงใจที่เปี่ยมด้วยความรัก

ดวงใจกับความรัก

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ค่ำคืนนภาดาราพราว
ประกายแสงดาวพราว ตา
ดาษเรียงเคียงแสงดวงจันทรา
เพลินชมแสงพรายนภาเห็นดวงดาราล้อม จันทร์
ที่จริงนั้นเดือนและดวงดาว
ต่างเรืองแสงวาวพราวพรรณ
ด้วย แรงจากแสงดวงตะวัน
จึงมีแสงเดือนงามครันแสงดาวประชันน่าชม

เปรียบ ดวงดาวและดวงเดือน
ก็เหมือนแม้นแววมโนรมย์
เปล่งแววไปเปลี่ยนใจชม
ด้วย จินตนาอารมณ์นานาประการ
แน่นอนแท้จริงคือดวงใจ
ส่องแววรักไปยืนนาน
เปรียบ ดังกับแสงตะวันตระการ
ยังคงแสงงามสะคราญแสงทองยืนนานเรื่อยมา

ตะวัน ฉายมาดาราราย
ส่องแสงพริ้มพรายนัยน์ตา
รื่นรมย์ชมแสงดวงจันทรา
ชม ดาวล้อมเดือนงามตาพริ้มพรายนภาแสงงาม
มาตรแม้นสูญดวงตะวันไป
ประดา แสงในฟ้าทราม
ผู้คนสัตว์ไม้จะตายตาม
ตะวันสูญไปเป็นยามล้วนมีแต่ความ มืดมน

เปรียบดวงดาวและดวงเดือน
ก็เหมือนแม้นแววมโนรมย์
เปล่ง แววไปต่างใจคน
เปลี่ยนแปลงไปตามใจตนเวียนวนจนตาย
ตะวันนั้นเหมือนดัง ดวงใจ
หากสิ้นแสงไปรักคลาย
ขาดความรักเหมือนชีวาวาย
จะเป็นหรือตาย ทั้งใจและกายไม่วายโศรกโทรม
Never Mind the Hungry Men’s Blues

Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri

We used to be so hungry,
We used to be so blue;
But now we know that you all
Enjoy the song we play along
The whole night through.

We used to be unhappy,
We used to be so blue;
But then you gave us supper,
We love to play all night and day
For all of you.

Les croissants au jambon,
Et sandwiches sont tres bon;
The punch’s fine, the good wine
Have all been wonderful
To band of mine.

We used to be so hungry,
We used to be so blue;
But then you gave us supper,
You’ve been so kind, so
Never Mind the H.M. Blues.

 

แสดงความคิดเห็น