“รอยยิ้ม” ของรัชกาลที่ 9 ที่น้อยคนจะได้รู้…

ในบรรดาภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เราเคยเห็นกันมาตลอดทั้งชีวิตนั้น น้อยครั้งแทบจะนับได้ที่เป็นภาพถ่ายพร้อมด้วยรอยยิ้มของพระองค์ อาจจะเป็นเพราะการทรงงานที่หนักเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ทำให้ความเคร่งขรึมของพระองค์มีมากกว่าคนทั่วไป

ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ ประพาสประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2503 พระองค์ทรงพระราชทานสัมภาษณ์ให้กับนักข่าวชาวสหรัฐฯ อย่างไม่ถือพระองค์

นักข่าวได้ทูลฯ ถามว่า พระองค์อยากจะฝากอะไรให้กับประชาชนอเมริกันบ้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสตอบว่า

“คนอเมริกันดูช่างรีบร้อนเหลือเกิน ถ้าหากจะ Go Slow จะทำให้มีความสุขยิ่งกว่านี้”

การที่พระองค์ตรัสเช่นนั้น เพราะทรงเห็นว่าประชาชนชาวอเมริกันต่างเร่งรีบแข่งขันกันมากเกินไป ซึ่งการเร่งรีบเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความสุขได้ยาก ดังนั้นถ้าจะมีสิ่งใดที่ทรงฝากได้ พระองค์ทรงฝากถึงเรื่องการลดความเร่งรีบ ความรีบร้อนลง เพราะทรงเห็นว่าเป็นสิ่งแรกที่ควรจะฝากในครั้งนั้น

ถ้าเราย้อนมองกลับมาในโลกปัจจุบัน กระแสสังคมที่ผ่านมาจะได้ยินคำว่า Slow Life กันมาก ซึ่งตีความกันได้หลายความหมาย แต่สิ่งที่เหมือนกันในพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ก็คือการใช้ชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่รีบร้อน เน้นการสร้างสมดุลให้ช่วงเวลาของชีวิตอย่างเหมาะสม ไม่สุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งจนลืมสนใจสิ่งรอบข้าง ซึ่งตรงนี้เองที่แสดงให้เห็นแนวทางการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่หวือหวา แต่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้นำและชี้แนะแนวทางด้านการใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่ปี 2503 แล้วนั่นเอง

ต่อมาได้มีนักข่าวหนุ่มคนหนึ่งทูลฯ ถามพระองค์ว่า

“ทำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนัก…ไม่ทรงยิ้มเลย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและตรัสตอบว่า

“นั่นไง…ยิ้มของฉัน”

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักของพระองค์ท่านที่ประชาชนชาวไทยไม่ค่อยได้รับรู้กัน เป็นเรื่องราวความประทับใจที่ใครได้ฟังก็คงต้องยิ้มตาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไม่เพียงแต่เป็นตัวอย่างในด้านการบริหาร ด้านความพอเพียง และด้านการปกครอง แต่พระองค์ยังทรงเป็นตัวอย่างในด้านของการใช้ชีวิตคู่ที่คนไทยทั้งหลายควรเอาเป็นแบบอย่างอีกด้วย

จากหนังสือ ในหลวง…ในดวงใจนิรันดร์

แสดงความคิดเห็น