ร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบนเวที AEC Business Forum : AEC 2025

เนาวรัตน์ขับกลอนรำลึก ในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านอดีตผอ.องค์การการค้าโลกหยิบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผนวกกับการวางระบบเศรษฐกิจระยะยาว

ภายในงาน “AEC Business Forum : AEC 2025” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ นำทีมคณะผู้บริหารธนาคาร คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมยืนไว้อาลัยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งในช่วงดังกล่าวได้รับเกียรติจากบรมครูผู้เป็นศิลปินแห่งชาติ คุณเนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ บรรเลงขลุ่ยและขับกลอนน้อมรำลึกถึงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94

จากนั้น คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาครัฐในการกำหนดอนาคตของประเทศ เช่นเดียวกับภาคเอกชนที่จะกำหนดนโยบายเพื่อการลงทุน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ประเทศที่เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ยังคงฟื้นได้ช้า ทำให้เสาหลักเศรษฐกิจโลกถูกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย และอาเซียนก็กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94

“ด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคน ภูมิภาคติดกับทั้งประเทศจีนและอินเดีย อีกทั้งยัง อุดมไปด้วยทรัพยากรและแรงงาน โดยมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ 3 ด้าน ประกอบด้วยการลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐาน ห่วงโซ่อุปทาน และฐานตลาดชนชั้นกลาง ที่จะเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า ภายใน 15 ปี”

ขณะที่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเพิ่มเติมโดยการนำปรัชญาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์กับระบบเศรษฐกิจว่า พระบรมราโชวาทตลอดรัชสมัยการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั่นทรงให้ความสำคัญกับความอยู่ดีกินดีของประชาชน แม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ แต่ปรัชญากลับได้รับการยอมรับไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงในระดับสหประชาชาติ (ยูเอ็น)
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94

“ยูเอ็นได้น้อมเกล้าฯ ถวายรางวัลเรื่องความโดดเด่นของพระองค์ในฐานะ “กษัตริย์นักพัฒนา (Development King)” จากโครงการในพระราชดำริ และพระบรมราชดำรัส ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุล พอเพียง เป็นเรื่องที่หาได้ยากในโลกเศรษฐกิจสมัยใหม่ อีกทั้ง ยังรวมถึงปรัชญาความมั่นคง ความพร้อมรองรับเรื่องที่คาดไม่ถึงที่อาจจะเกิดขึ้น และการทำเศรษฐกิจแบบยั่งยืน คำนึงถึงทรัพยากรให้มีใช้ถึงลูกหลาน ทั้งหมดทั้งมวลนั้นถูกจำกัดอยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

แสดงความคิดเห็น