5 อุปกรณ์ทรงงาน ที่รัชกาลที่ 9 ทรงพกติดตัวไปด้วยทุกครั้ง!!!

ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์ไม่เคยหยุดพักเลยตลอดระยะเวลาหลาย 10 ปีที่ผ่านมา

ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เพื่อให้ผองชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น สุขสบายมากขึ้น ซึ่งในแต่ละพื้นที่ที่พระองค์เสด็จไป ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ทุรกันดาร หลายครั้งที่ต้องเดินเท้าเข้าไป หลายหมู่บ้านที่น้ำไฟยังไปไม่ถึง และแน่นอนว่าในสมัยก่อนนั้น เครื่องมือต่าง ๆ ก็ยังไม่สะดวกสบายเท่าทุกวันนี้ จึงทำให้พระองค์ต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างติดตัวไปด้วยอยู่เสมอ

สำหรับการทรงงานของพระองค์ ทุกคนจะเห็นอยู่ประจำว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะมีอุปกรณ์ส่วนพระองค์ 5 อย่างที่สำคัญติดตัวไว้ด้วยอยู่เสมอ คือ

1. แผนที่
นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ โดยกรมแผนที่ทหารได้รวบรวมจัดทำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เราจะเห็นภาพจนชินตา ที่พระองค์ทรงถือแผนที่ในระหว่างทรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ
แผนที่ของพระองค์จะประกอบกันอย่างน้อย ๆ 4 แผ่น เท่ากับ 4 ระวางไปจนถึง 6 แผ่น มาตราส่วน 1 : 50,000 โดยจะทรงปะติด ประกอบรวมเป็นแผ่นเดียวกัน และพับด้วยพระองค์เอง
ทรงมีเทคนิคการพับ สามารถที่จะคลี่ดูได้อย่างต่อเนื่อง เวลาพลิกไปพลิกมา หาพิกัดได้อย่างง่าย มีรอยดินสอขีดเขียนทำเครื่องหมายไว้ทั่วไปหมด

2. กล้องถ่ายรูป
ที่พระองค์ทรงใช้เป็นประจำคือยี่ห้อแคนนอน ทรงไว้ใช้ถ่ายรูปส่วนพระองค์ เพื่อประกอบการทำงาน โดยพระองค์โปรดการถ่ายรูปอิริยาบถต่าง ๆ ของราษฎรมาก

3. เข็มทิศ
จะอยู่ที่ด้านหลังนาฬิกาของพระองค์ ซึ่งเป็นนาฬิกาเรือนใหญ่หน่อย เข็มทิศนี้บอกข้อมูลกว้าง ๆ บอกทิศทางว่า เหนือ ใต้ ออก ตก อยู่ตรงทางไหนระหว่างที่ทรงยืนอยู่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทรงงานที่พระองค์ใช้ดูประกอบกับการใช้แผนที่นั่นเอง

4. ดินสอ
ดินสอนี้ก็เป็นดินสอธรรมดาที่ชาวบ้านใช้กัน ตรงปลายด้ามเป็นยางลบ พระองค์โปรดการใช้ดินสอในการเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแผนที่ เพราะสามารถลบและแก้ไขได้สะดวก

5. บาร์รอมิเตอร์
ที่รถยนต์พระที่นั่งของพระองค์จะมีบาร์รอมิเตอร์ติดไว้ อันนี้เป็นตัววัดความกดดันของอากาศ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ขณะทรงขับรถไปหรืออยู่ตรงจุดไหน พระองค์ก็จะสามารถทราบได้ว่าจุดนั้นอยู่สูงแค่ไหน
อุปกรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้นี่เองที่ช่วยให้ประเทศของเราพัฒนาขึ้นอย่างมาก ซึ่งจริง ๆ แล้วอุปกรณ์ทุกชิ้นบนโลกล้วนมีประโยชน์ในตัวของมันเอง ขึ้นอยู่กับที่ใครจะเป็นผู้ใช้งานมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นมาได้ ถึงจะเป็นอุปกรณ์ที่ดูเล็กน้อยแค่ไหน แต่เมื่อมาอยู่ในมือของผู้ที่พร้อมจะทำประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนอย่างพระองค์ท่านแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถช่วยเหลือคนไทยหลายล้านชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาได้

เรียบเรียงจากหนังสือ การทรงงานของพ่อในความทรงจำ

แสดงความคิดเห็น