แบงก์กรุงเทพ หนองคาย ให้บริการการค้าชายแดนและการลงทุน

คุณบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง ต่างจังหวัด เปิดจุดให้บริการ AEC Connect–Border Trade and Investment Service BC ถนนมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

เพื่อให้บริการด้านการค้าชายแดนสำหรับลูกค้า  3 ด้าน

1. ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC  โดยการ Video Conference ไป ACE Connect Center ที่สำนักงานใหญ่  หรือ Video Conference ไปปรึกษากับสาขาต่างประเทศของธนาคาร เพื่อปรึกษาด้านการลงทุน กฎหมายของประเทศที่จะไปลงทุน  นโยบายของภาครัฐ เป็นต้น

2. ด้านการให้บริการด้านธุรกรรมต่างประเทศ  เป็นการให้บริการธุรกรรมด้านการนำเข้า–ส่งออก บริการเปิด L/C, Packing Credit, การโอนเงินชำระค่าสินค้า  และการเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ

3. ด้านการให้คำปรึกษาด้านเงินลงทุน โดยการอำนวยสินเชื่อธุรกิจแก่ลูกค้าทุกท่าน

แสดงความคิดเห็น