แบงก์กรุงเทพ จัดสัมมนา “จับทิศทางเศรษฐกิจลาว”

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานจัดสัมมนา AEC Connect Border Trade Seminar ในหัวข้อ “จับทิศทางเศรษฐกิจลาว ก้าวใหม่การค้าการลงทุน” ให้กับนักธุรกิจไทยที่มีการค้าระหว่างไทยไป สปป.ลาว ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมอนันตรา จังหวัดหนองคาย เวลา 13.00–16.00 น.

โดยเชิญท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเปิดมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์  โดยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายท่านแรกคือ  คุณวราวุธ มีสายญาติ นายกสมาคมนักธุรกิจใน สปป.ลาว ท่านที่สองคือ คุณมานพ ตรีลิตวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหาทุนลิสซิ่ง  และท่านที่สามคือ คุณศิริชัย  โอชพันธ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท JB การค้า โดยมี คุณชดาพร อุรัจฉัท ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียงจันทน์ มาเป็นผู้ดำเนินการ และร่วมเสวนา

โดยการค้าชายแดนระหว่างไทยไป สปป.ลาว จีน และเวียดนามนั้น ถือเป็นการค้าที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก คาดว่ามีมูลค่าถึง 160,000 ล้านบาท ในปี 2558 ส่วนใหญ่ยังเป็นการค้าชายแดน หรือที่เรียกว่า Border และยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ การเปิดจุดผ่านแดน และจุดผ่อนปรนทางการค้า หากการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ก็จะเป็นตัวส่งให้ศักยภาพการค้าชายแดนทั้ง 2 ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

เรามักมอง สปป.ลาว ว่าเป็นตลาดขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 6 ล้านคน แต่ สปป.ลาว เป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่ประเทศจีน 1,300 ล้านคน เวียดนาม 90 ล้านคน  ที่สำคัญ สปป.ลาว ส่งสินค้าไปประเทศต่าง ๆ จะได้รับ GSP หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ หากได้ศึกษาช่องทางธุรกิจ  ก็น่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้  ซึ่งปัจจุบันทราบว่ามีคนหนุ่มสาวจากจีนและเวียดนามไปร่ำรวยอยู่ใน สปป.ลาว เป็นจำนวนมาก จึงอยากให้คนไทยที่อยู่ใกล้แค่ข้ามแดนไม่ควรปล่อยให้ชาติอื่นคว้าโอกาสธุรกิจที่ดี ๆ นี้ไปได้  ธนาคารต้องการให้ท่านได้ทราบทิศทางเศรษฐกิจ และช่องทางธุรกิจต่าง ๆ ใน สปป.ลาว จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาในวันนี้

และวันนี้ธนาคารได้เปิดให้บริการ AEC Connect Border Trade and Investment Service ที่สำนักธุรกิจ สาขาถนนมิตรภาพ หนองคาย ให้บริการด้าน Trade Service เต็มรูปแบบ ท่านสามารถโอนเงิน รับโอนเงินต่างประเทศ การขอสินเชื่อ Trade Finance เช่น การเปิด L/C, T/R ขอสินเชื่อ P/C รวมถึงการขอคำปรึกษาการค้า การลงทุน การทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ในเขตประเทศ AEC เรามีห้อง VDO Conference ท่านสามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราที่มีความชำนาญด้านต่าง ๆ  โดยตรงได้ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ หรือติดต่อกับผู้จัดการสาขาต่าง ๆ ในประเทศ AEC ของธนาคาร ผ่านระบบ VDO Conference ได้

แสดงความคิดเห็น