ของขวัญแก่ประชาชน จากพระราชพิธีรัชดาภิเษก

ในปี พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี (พระชนมายุ 44 พรรษา) ก่อนหน้านั้นทางรัฐบาลได้กราบบังคมทูลว่า จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมราชานุสรณ์ถวายเป็นที่สักการะ เช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ประชาชนได้ร่วมใจกันสร้างพระบรมรูปทรงม้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่า

“อย่าสร้างอนุสาวรีย์เลย สร้างถนนดีกว่า ได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่”

พระราชดำริเรื่องการสร้างถนนนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 หลังจากที่ทรงชื่นชมการจราจรในประเทศสหรัฐอเมริกา คราวที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในเหล่าผู้ตามเสด็จฯ ว่า ไม่ว่าจะเสด็จฯ ไปที่ใด ประเทศใด เมื่อทอดพระเนตรสิ่งต่าง ๆ ในบ้านเมืองนั้น ๆ แล้วจะทรงมีพระราชดำริถึงเมืองไทยเสมอว่า จะนำสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรเห็นมาสร้างสรรค์อะไรให้ประเทศไทยของพระองค์ได้ ครั้นทอดพระเนตรถนนฟรีเวย์ จึงทรงนำมาเป็นจุดเริ่มพระราชดำริที่จะสร้างถนนวงแหวนรอบกรุงเทพฯ บ้าง ครั้นเสด็จนิวัตพระนคร ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานแนวพระราชดำริสร้างถนนกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แต่ยังไม่สามารถสร้างได้

จนเมื่อ พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลเรื่องพระราชพิธีรัชดาภิเษก (Silver Jubilee) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวพระราชดำรัส เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นครั้งแรก โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนเพิ่มขึ้น เป็นถนนวงแหวนเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชน แทนการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก

จากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2514 ให้จัดสร้างถนนวงรอบขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยรัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อถนนวงรอบว่า “ถนนรัชดาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก ณ บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพตัดกับถนนเจริญกรุง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2514 บริเวณแนวถนนตัดจากสะพานกรุงเทพผ่านถนนเจริญกรุงและต่อเชื่อมจนครบวงแหวน ปัจจุบันถือเป็นถนนวงแหวนรอบใน โดยมีถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) เป็นถนนวงแหวนรอบนอก ถนนวงแหวนรอบในส่วนที่ 1 เริ่มจากทางแยกท่าพระถึงถนนเพชรบุรี ส่วนที่ 2 จากถนนพระรามที่ 4 ถึงทางแยกท่าพระ รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร และมีพิธีเปิดถนนรัชดาภิเษกใน พ.ศ. 2519

ส่วนพระราชพิธีรัชดาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 นั้น รัฐบาลและปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลและมิ่งขวัญแก่ประเทศไทย และขอพระราชานุญาตจัดงานถวายระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ตราสัญลักษณ์ที่ระลึกพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี เรียกว่า “ตราสัญลักษณ์รัชดาภิเษก” พระราชพิธีสำคัญ ได้แก่ งานราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน (ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว) ถวายพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชชนก และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  ซึ่งเป็นงานประจำปี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก ณ บริเวณรอยต่อจากสะพานกรุงเทพกับถนนเจริญกรุง เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคล

ของขวัญจากพ่อชิ้นนี้ ทำให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งแผ่นดิน ซึ่งพระองค์นั้นไม่เคยต้องการ ลาภ ยศ หรือการยกย่องสรรเสริญใด ๆ แต่สิ่งที่พระองค์ท่านต้องการเพียงสิ่งเดียวก็คือ “ประโยชน์สุขของประชาชน”

*อนึ่ง ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีรัชดาภิเษก มีลักษณะเป็นรูปพระมหามงกุฎ ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า มีรัศมีแผ่โดยรอบ ตั้งอยู่บนวิมานเมฆ ระหว่างพระมหามงกุฎและพาน มีตราอุณาโลมหรือเลข 9 อันหมายถึง รัชกาลที่ 9 ข้างพานมีราชสีห์และคชสีห์ค้ำจุนขนาบเศวตฉัตรซ้ายขวา ส่วนล่างมีอักษร “รัชดาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔” และแถบข้อความ “ที่ระลึกพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี”

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือจ้าวแผ่นดินไทย ราชันแห่งโลก, วิกิพีเดีย

แสดงความคิดเห็น