เครื่องดักหมอก พัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ

เป็นที่ทราบกันดีว่า โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นมีมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพสกนิกรผู้ที่เป็นเกษตรกร หนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมด้านการเกษตรนั้นก็คือ การคิดค้นเครื่องดักหมอก

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหมอกที่ล่องลอยในอากาศว่า  หมอกสามารถกลายเป็นหยดน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้ เช่น ในกรณีหมอกปลิวมากระทบก้อนหินแล้วจับตัวเป็นหยดน้ำไหลลงสู่พื้นดิน  ทำให้ต้นไม้สามารถเจริญงอกงามได้ และเป็นแนวคิดที่ได้ถูกนำมาใช้ในบางประเทศอย่างได้ผล

โดยในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500 เมตรขึ้นไป  มักจะมีหมอกหนาแน่น ถ้าหากสามารถนำไอน้ำที่มีอยู่ในหมอกมาใช้ได้  ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลทางด้านการเกษตรเช่น การปลูกป่า เป็นต้น

วิธีการทำเครื่องดักหมอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.  ใช้วัสดุท้องถิ่นที่หาได้ง่ายและราคาถูก เช่น ตาข่ายไนล่อน เสื่อลำแพน ถุงปุ๋ยไนล่อน มาเป็นอุปกรณ์ทำเครื่องดักหมอก
2.  สร้างแผงขึงด้วยวัสดุดังกล่าวดักไอน้ำจากหมอก โดยวางให้ตั้งฉากกับทิศทางลมพัด ซึ่งจะทำให้ดักหมอกได้ในอัตราสูง
3.  ในบางกรณีอาจสร้างขึ้นได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น บางแบบอาจติดตั้งบนกังหันลม เพื่อให้แผงดักหมอกหันสู้ลมอยู่ตลอดเวลา หรือบางครั้งแผงดักหมอกอาจทำลักษณะอ่อนตัว เพื่อมิให้แผงโค่นล้มยามลมพัดแรง
4.  ไอน้ำจากหมอกจะกระทบกับแผงดักหมอก ทำให้เกิดลักษณะคล้ายหยดน้ำ

“น้ำ”  ที่เกิดขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า โดยอาจจะไม่ต้องเอาใจใส่ดูแลรดน้ำมากนัก เพราะได้หยดน้ำธรรมชาตินี้ช่วยเหลืออยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้แม้ในพื้นที่แห้งแล้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมว่า  แผงดักหมอกนี้สามารถช่วยบังแดดบังลมกับต้นไม้ในระยะเวลาที่เริ่มทำการปลูกต้นไม้ หรือในระยะแรกที่ต้นไม้เริ่มเติบโตขึ้นได้ด้วย ส่วนวัสดุที่จะนำมาใช้ในการดักหมอกนี้ ควรจะเป็นวัสดุประเภทที่รูพรุนมาก ๆ  เช่น ตาข่ายไนล่อน ซึ่งจะทำให้เกิดการจับตัวของหยดน้ำได้ดี  อีกทั้งการใช้วัสดุที่เป็นเสื่อลำแพน การสานอย่าให้ทึบ ควรสานให้โปร่ง เนื่องจากในอากาศนั้นมีความชื้นอยู่แล้ว  จะทำให้เกิดการควบแน่นและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้

การใช้ถุงปุ๋ยมาเป็นวัสดุนั้นคาดว่าจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากเมื่อหมอกมากระทบกับแผงดักหมอกนี้แล้วก็จะกระจายออกไป เพราะว่าถุงปุ๋ยมีความทึบและมีพื้นที่หนาแน่นมากเกินไป เครื่องดักหมอกจึงเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดิน เป็นแนวคิดที่แสนง่าย แต่มิมีผู้ใดคิดถึงเรื่องใกล้ตัวเช่นนี้ทัดเทียมพระองค์ จึงนับเป็นพระปรีชาสามารถด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งยิ่งของพระองค์

ขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิชัยพัฒนา

แสดงความคิดเห็น