กว่าจะมาเป็น “คุณหลวงแจ่ม” สุนัขอีกหนึ่งตัวที่รัชกาลที่ 9 ทรงโปรด

นอกจากพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ด้านการบริหารปกครอง ด้านการถ่ายภาพ และด้านอื่น ๆ อีกมากมายแล้ว หนึ่งในพระอัจฉริยภาพที่รัชกาลที่ 9 ทรงมีก็คือ ด้านภาษา นั่นเอง

คราวหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน เจ้าหน้าที่ก็นำชาวบ้านละแวกนั้นพร้อมทั้งสุนัขพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด ตัวหนึ่งมาเข้าเฝ้า และขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายเจ้าเซนต์เบอร์นาร์ด ตัวนั้นให้กับพระองค์

เนื่องจากเจ้าเซนต์เบอร์นาร์ดตัวนี้มีชื่อว่า “เซอร์เจมส์” ชอบหนีเข้ามาแอบนอนในพระตำหนัก และทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ในวังเห็นเข้าก็จะพามันไปส่งเจ้าของซึ่งบ้านอยู่ใกล้ ๆ พระราชวัง แต่จนแล้วจนรอด เจ้าเซอร์เจมส์ก็แอบหนีเข้ามานอนในพระตำหนักอีก นัยว่ามันเย็นสบายดี เป็นแบบนี้อยู่เสมอ

เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งเข้า เจ้าของจึงตัดสินใจนำ “เซอร์เจมส์” ที่ดูท่าจะมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นแน่แล้ว มาทูลเกล้าฯ ถวายซะเลย
รัชกาลที่ 9 จึงทรงรับไว้ และพระราชทานชื่อให้เซอร์เจมส์ ใหม่เป็นชื่อไทย โดยมีรับสั่งว่า

“เมื่อเข้ามาเป็นสุนัขของพระมหากษัตริย์ไทย ก็น่าจะมีชื่อเป็นไทย ๆ”

ดังนั้นจากที่เคยเป็น “เซอร์” (ชื่อยศของขุนนางอังกฤษ) ก็ทรงเปลี่ยนให้เป็น “คุณหลวง” และจาก “เจมส์” ก็ทรงเปลี่ยนให้กลายเป็น “แจ่ม”

“เซอร์เจมส์” จึงได้ชื่อพระราชทานใหม่ว่า “คุณหลวงแจ่ม” และพระราชทานนามสกุลไว้ด้วยว่า “ภักดี”

นอกจาก “คุณทองแดง” ที่มีนามสกุลเป็นของตัวเอง โดยรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้ว่า “สุวรรณชาด” (สุวรรณ แปลว่า ทอง ชาด แปลว่า แดง) ก็มี “คุณหลวงแจ่ม” นี่แหละที่พระองค์ทรงพระราชทานนามสกุลให้
ชื่อของคุณ ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาของพระองค์ได้เป็นอย่างดี

เรียบเรียงจากหนังสือ รักในหลวง ต้องทำ…เพื่อในหลวง

แสดงความคิดเห็น