ความกตัญญูต่อผู้หญิงที่ชื่อว่า “แม่” ของรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นยอดพระมหากษัตริย์ของโลกที่ไม่มีผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์ได้

พระองค์ทรงมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมครบทุกประการของยอดคน ทั้งพระเมตตา พระกรุณาปราณี พระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่หากษัตริย์อื่นใดจะเทียบได้ และสุดท้ายทรงมีความกตัญญูต่อพระมารดาเป็นอย่างมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติต่อพระมารดาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในฐานะลูกคนหนึ่งจะสามารถปฏิบัติต่อแม่ได้

เชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นภาพรัชกาลที่ 9 ทรงประคองสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ยามเสด็จไปที่ต่าง ๆ แม้ว่าทุกครั้งจะมีข้าราชบริการมากมายตามเสด็จ ทั้งทหาร องครักษ์ และพยาบาลที่คอยประคองสมเด็จย่าอยู่มากน้อยเพียงใด แต่รัชกาลที่ 9 ก็ทรงตรัสว่า

“ไม่ต้อง คนนี้เป็นแม่เรา เราประคองเอง ตอนเล็ก ๆ แม่ประคองเรา สอนเราเดิน หัดให้เราเดิน เพราะฉะนั้นตอนนี้แม่แก่แล้ว เราต้องประคองแม่เดิน เพื่อเทิดพระคุณท่านไม่ต้องอายใคร”

ดังนั้นภาพรัชกาลที่ 9 ประคองสมเด็จย่าจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจและน่าสรรเสริญ ติดอยู่ในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

คราวเมื่อสมเด็จย่าประชวร รัชกาลที่ 9 ก็จะเสด็จไปทรงเยี่ยมสมเด็จย่าวันละหลาย ๆ ชั่วโมง

ทีมแพทย์ที่ถวายการรักษาอาการประชวรของสมเด็จย่าเล่าว่า เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ 9 ทรงประชวรเช่นเดียวกับสมเด็จย่าและอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกัน แต่อยู่คนละมุมตึก รัชกาลที่ 9 ทรงเปิดประตูออกมา ทรงเห็นพยาบาลกำลังเข็นสมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องของพระองค์พอดี พระองค์จึงทรงออกมาจากห้องและรับสั่งกับพยาบาลว่าจะทรงเข็นรถให้สมเด็จย่าด้วยพระองค์เอง ซึ่งมหาดเล็กก็กราบทูลว่าไม่ต้องเข็น เพราะมีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้ว พระองค์จึงทรงรับสั่งว่า

“แม่ของเรา ทำไมต้องให้คนอื่นเข็น เราเข็นเองได้”

รับสั่งของพระองค์ในวันนั้น สร้างความซาบซึ้งใจแก่ข้าราชบริพารและทีมแพทย์ที่ถวายการรักษาอย่างมากในความกตัญญูของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อสมเด็จย่า

ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราคนไทยทุกคน พระองค์ได้สอนพวกเราผ่านการกระทำของพระองค์เอง ให้พวกเราได้เห็น และซึมซับเอาสิ่งที่ดีตรงนี้ไปใช้ ปฏิบัติตัวกับพ่อแม่ของพวกเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม

เรียบเรียงจากหนังสือ รักในหลวง ต้องทำ…เพื่อในหลวง

แสดงความคิดเห็น