เลาะรั้วชวนชม “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้างต้น สวนจิตรลดา” ของรัชกาลที่ 9

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้างต้นตั้งอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง ใกล้พระตำหนักที่ประทับ ก่อสร้างตามแบบกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น นับแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา

มีช้างสำคัญเข้ายืนโรงแล้ว 21 เชือก ในจำนวนนี้เป็นช้างสำคัญที่ผ่านพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางแล้วจำนวน 10 เชือก

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 และเป็นวาระมงคลครบรอบ 50 ปี ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รวมทั้งในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการจัดตั้งกรมศิลปากร

อีกทั้งเพื่อนำเสนอข้อมูล คติความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับช้าง ประวัติช้างสำคัญที่เข้าสู่พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางในรูปแบบนิทรรศการ และสุดท้ายคือ เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงช้างต้น สวนจิตรลดา ให้เป็นนิทรรศการถาวรสำหรับแหล่งเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับความสำคัญของช้างไทย สถานที่ตั้งเป็นอาคาร 2 แห่ง พื้นที่รวมกัน 176 ตารางเมตร

ปัจจุบันการนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้างต้น หรือโรงช้างต้น สวนจิตรลดา อยู่ในความดูแลของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา สามารถขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมได้ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

ขอบคุณข้อมูลจาก โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

แสดงความคิดเห็น