เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 12 แก้วตาขวัญใจ

เพลงพระราชนิพนธ์ แก้วตาขวัญใจ หรือ Lovelight in My Heart เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในลำดับที่ 12 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2492 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพลงพระราชนิพนธ์ แก้วตาขวัญใจ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในจังหวะวอลทซ์เพลงที่ 3 ต่อจาก สายฝน และ เทวาพาคู่ฝัน เพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจำกัดคุณสมบัติของผู้ร้อง เพราะมีการใช้ครึ่งเสียงอยู่หลายแห่ง นักร้องที่จะร้องเพลงนี้ได้ดีจะต้องเป็นผู้ที่หูไม่เพี้ยน จดจำเสียงต่าง ๆ ได้แม่นยำ และควรรู้จักระบบของการจัดกลุ่มคำร้องที่ดีด้วย จึงจะช่วยลดความอึดอัดระหว่างครึ่งเสียงทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันได้

เพลงพระราชนิพนธ์นี้ แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการใช้เสียง โดยสามารถนำเสียงในระดับที่ต่างกันในสเกลที่ต่างกันมาจัดวางให้ล้อรับกัน อย่างงดงามราวกับเสียงทุกเสียงก้องกังวาลเด่นชัดในพระราชหฤทัย เมื่อทรงมีพระราชประสงค์จะใช้เมื่อใดก็ทรงทำได้ทันที

สำหรับเนื้อร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ เนื้อร้องภาษาไทยมีสัมผัสอย่างกลอนสุภาพ แต่จำนวนคำในแต่ละวรรคมีตั้งแต่ 8-12 คำ เนื้อหาคือการคร่ำครวญถึงคนรักที่จากไปไกล หากไม่ได้ฟังทำนองเพลงนี้มาก่อน อาจรู้สึกว่าเนื้อร้องสื่ออารมณ์เศร้าและทุกข์ใจมาก แต่ด้วยจังหวะวอลทซ์ก็ช่วยทำให้สีสันของเพลงนุ่มนวลขึ้น และอารมณ์ของเพลงกลายเป็นการคำนึงถึงความรักที่จากไปไกล

เนื้อร้องภาษาอังกฤษมีเนื้อหาคล้ายกับในภาษาไทย จะแตกต่างตรงสีสันที่นุ่มนวลกว่า อ่อนหวานกว่า และหม่นหมองน้อยกว่า

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

แก้วตาขวัญใจเธออยู่แห่งใดขวัญเอย
ขาดชู้คู่เชยรักเอยเดียวดาย
เฝ้าคอยรักเศร้าเหงาใจแสนหน่าย
เปลี่ยวปานชีวาวางวายคลายสุขตรม

โอ้เวรไหนมาพาโชคชะตาแสนชั่ว
โลกนี้มืดมัวหวาดกลัวระทม
ได้แต่หวังนั่งแต่ฝันคอยคู่ขวัญตันอกตรม
ร้อนอารมณ์หวังชมชิดเชยดวงใจ

อยู่เดียวเปล่าเปลี่ยวปานใดอกใจระทม
ขาดคนนิยมขาดคู่ชิดชมระบมทรวงใน
โอ้บุญไม่ช่วยนำพาแก้วตาขวัญใจ
ได้แต่ฝันไปไม่สบสมใจรักเอย

แก้วตาขวัญใจเธออยู่แห่งใดหนอเธอ
เฝ้าเพ้อเฝ้าละเมอใฝ่เธอมาเชย
สุดจะเหงาเฝ้าแต่ฝันทรวงกระสันพรั่นจิตเลย
ฝันถึงวันขวัญเอยชิดเชยชื่นชม

แสดงความคิดเห็น