เลาะรั้วโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ชมพระจริยวัตรขณะทรงพระเยาว์ ในหลวง ร.9

เมื่อปี พ.ศ.2473 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงนำพระโอรส คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล มาเข้าเรียนชั้น Kindergarten ทรงศึกษาอยู่ 2 ปี จึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพราะโรงเรียนมีกฎรับนักเรียนชาย จนกระทั่งมีอายุถึง 7 ขวบเท่านั้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงนำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเข้าเรียนในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี มาแมร์มารี เจมมะ ที่ได้บันทึกถึงภาพประทับใจที่ท่านจำได้ โดยเล่าไว้ในหนังสือครบรอบ 40 ปี ของโรงเรียนว่า “ในวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเข้ามาเรียนนั้น สมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงถือของเล่นไว้ในพระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทรงจูง (แกมลาก) พระอนุชาธิราช ซึ่งทรงถือของเล่นไว้ในพระหัตถ์เช่นกัน แต่ทรงมีทีท่าขัดขืนไม่อยากก้าวเดินข้ามสะพานมาสู่ชั้นเรียน พร้อมกับหันพระพักตร์กลับไปดูรถที่มาส่งอย่างอาลัยอาวรณ์ แต่สมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงแข็งแกร่งกว่าในการจูงพระอนุชาธิราช มาจนพบมาแมร์ประจำชั้นผู้คอยต้อนรับอยู่”

หม่อมเจ้าอรอำไพ โกมารกุล เกษมสันต์ และคุณแม่บุญประจักษ์ ซึ่งเป็นนักเรียนในขณะนั้นเล่าว่า “ในเวลานั้น ท่านทรงดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้ามีพระชนมพรรษาประมาณ 3 ปีเศษ ๆ วันแรกที่พระบรมราชชนนีทรงนำพระโอรสทั้งสองพระองค์ลงจากรถ ท่านทรงเครื่องแบบนักเรียนชั้นอนุบาล”

Kindergarten มีพระพี่เลี้ยงเดินถือตะกร้าหวายบรรจุกระติกนมและกล่องแซนด์วิช ท่านเป็นเด็กที่มีชีวิตชีวา ไม่อยู่นิ่ง ๆ เสวยแล้วก็ทรงวิ่งไล่จับกันอยู่ที่ลานเล่น วันหนึ่ง มาแมร์ มารี เดอลูรดส์ เดินเฝ้าเวรอยู่ที่ลานเล่น แล้วไปหยุดหันหลังให้กับเสาต้นหนึ่ง ทั้งสองพระองค์ทรงเล่นกระโดดเชือกอยู่กับเพื่อน ๆ ทรงช่วยกันเอาเชือกพันเสา แล้วพันมาแมร์ติดไว้กับเสา โดยมาแมร์มารู้ตัวเอาอีกทีก็ต่อเมื่อก้าวเดินไปไม่ได้แล้ว มาแมร์หันมาดุเบา ๆ แกมยิ้มว่า “You are naughty boys.” ท่านก็ทรงทำท่าขอโทษ ทรงพระสรวล แล้วก็วิ่งเล่นต่อกับเพื่อน ๆ

พระองค์มาโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยขาด ทรงเป็นนักเรียนที่มีชีวิตชีวามาก โดยเฉพาะทางด้านดนตรี จนซิสเตอร์มาร์เกอริตมารีผู้ถวายพระอักษรได้กล่าวชื่นชมว่า “ทรงเป็น This Little Prince is gifted for music”

ศิษย์เก่าคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า “ครั้งแรกที่พระองค์เสด็จมาโรงเรียน ยังไม่เป็นนักเรียนของที่นี่ เพราะอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนได้ แต่มาเพราะตามพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ซึ่งเป็นพระเชษฐามาด้วยเป็นบางวัน ทุกครั้งที่มาโรงเรียนทรงมาด้วยรถยนต์โดยมีหม่อมสังวาลย์ มหิดล เดินจูงมือเข้ามาส่งในโรงเรียนทุกครั้ง และทรงแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาด้วย ทั้งที่ขณะนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนักเรียนของที่นี่ จนกระทั่งพระชนมายุ 5 พรรษา คุณแม่อธิการจึงรับเข้าเรียน โดยลงทะเบียนว่า “H.H.Bhummibol Mahidol” หมายเลขประจำตัว คือ 449 ซึ่งหม่อมสังวาลย์ได้เขียนใบสมัครเช่นเดียวกับผู้ปกครองคนอื่น ๆ และได้บอกกับคุณแม่อธิการว่าให้ปฏิบัติกับโอรสเหมือนคนธรรมดา”

อดีตศิษย์เก่ามาแตร์เดอีฯ ยังเล่าอีกว่า “ในขณะทรงเรียนที่นี่ พระองค์ทรงเป็นที่รักของครูและนักเรียนทุกคน ทรงเรียน ทรงเล่นกับพระสหายอย่างไม่ถือพระองค์ ทรงสนพระทัยเรื่องเรียนทุกวิชา และทรงโปรดการเล่นดนตรีการร้องเพลงมาก”

“พระองค์ทรงมีนมบรรจุกระติกหิ้วมาโรงเรียนด้วยพระองค์เอง เมื่อถึงเวลา 10 นาฬิกา หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ นักเรียนชั้นโตกว่าจะมาช่วยหยิบนม และรินถวายทุกวัน เพราะกฎข้อหนึ่งของโรงเรียนในสมัยนั้น คือ นักเรียนชั้นโตกว่าจะดูแลเด็กเล็ก ๆ และในขณะที่ทรงศึกษาอยู่ที่นี่ บางครั้งพระพี่นางก็ตามเสด็จพระอนุชามาด้วยในช่วงที่โรงเรียนราชินีปิดเทอม ทำให้บรรยากาศในโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ยิ่งมีชีวิตชีวามากขึ้น เพราะเวลาที่ทั้ง 3 พระองค์ทรงอยู่ด้วยกัน ทรงน่ารัก ทรงเล่นกับพวกเราอย่างไม่ถือพระองค์เลยว่าเป็นเจ้านายชั้นสูง”

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ในวัยยังทรงพระเยาว์อยู่ขณะนั้น ได้ทรงลาออกจากโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ   เมื่อพระชนมพรรษาได้ 5 พรรษาเศษ เพราะพระสุขภาพขององค์พี่ไม่สู้จะแข็งแรง แพทย์ทูลแนะนำพระบรมราชชนนีให้พาไปประทับที่ประเทศที่มีอากาศเย็นหน่อย ท่านจึงต้องทรงออกจากโรงเรียนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวมาแตร์เดอีฯ ทุกคน ที่มีพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์เสด็จมาทรงศึกษาเมื่อยังทรงพระเยาว์ ณ โรงเรียนแห่งนี้

แสดงความคิดเห็น