“สโมสรปาตาปุม” เรื่องราวความน่ารักของสามพี่น้องราชสกุลมหิดล

เรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์นั้น เป็นที่สนใจของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องกับพระเชษฐภคินีและพระเชษฐา นี่คือเรื่องราวเพียงบางส่วนของพระราชประวัติที่น่าประทับใจและซาบซึ้งถึงความรักความผูกพัน ซึ่งเป็นความทรงจำอันงดงามในช่วงทรงพระเยาว์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับพระเชษฐภคินีและพระเชษฐา นั้น ทั้งสามพระองค์แม้เติบโตขึ้นในสังคมตะวันตก แต่ก็ได้ทรงรับการปลูกฝังเรื่องประเพณีไทยจากพระมารดาเป็นอย่างดี และด้วยความที่เป็นผู้ไม่อนาทรต่อยศถาบรรดาศักดิ์ใด ๆ มากไปกว่าความสุขของครอบครัว ทำให้หม่อมสังวาลย์ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ปลูกฝังให้พระโอรสและพระธิดาได้ทรงปฏิบัติพระภารกิจต่าง ๆ ด้วยพระองค์เองให้มาก โดยหวังให้ทั้งสามพระองค์ได้มีชีวิตเฉกเช่นคนธรรมดาสามัญให้มากที่สุด และทรงให้รู้จักที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมโดยไม่ถือพระองค์ว่าเป็นราชนิกุลชั้นสูง

นอกจากนี้ หม่อมสังวาลย์ ยังเป็นแม่แบบที่ดีให้กับพระโอรสและพระธิดา ทั้งเรื่องการรักษาสุขภาพ การเล่นกีฬา และงานอดิเรกหลาย ๆ อย่าง เช่น การถ่ายภาพ ซึ่งพระวรวงศ์ พระองค์เจ้าภูมิพล อดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) ทรงโปรดปรานเป็นที่สุด และทรงหัดถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อครั้งยังมีพระชนม์เพียง 8 ชันษา เท่านั้น

พระวรวงศ์ พระองค์เจ้าภูมิพล อดุลยเดช พระอนุชาพระองค์เล็ก ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงที่สุดเมื่อเทียบกับพระเชษฐภคินีและพระเชษฐา ทั้งยังโปรดการเล่นกลางแจ้งร่วมกันในหมู่พี่น้องเป็นอย่างยิ่ง
club-patapoum-%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9“การเล่น” ซึ่ง “พี่ชาย-น้องชาย” ทรงเล่นกันเมื่อยังเยาว์พระชันษานั้น มักจะเป็นการเล่นที่เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพไปด้วยในตัว เช่น เล่นสเก็ต เล่นปาหิมะ เล่นเทนนิส เล่นสกี เป็นต้น ซึ่งอย่างหลังนี้เป็นที่โปรดปรานของทั้งสองพระองค์ยิ่งนัก นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่ทรงเล่นในสิ่งที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ไปด้วย เช่น เล่นทายปัญหา เล่นเกมภูมิศาสตร์ เกมประวัติศาสตร์ และหลาย ๆ ครั้งที่การเล่นกลายเป็นการปลูกฝังการทำงานเป็นระบบและรู้จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือ การตั้งสโมสร โดยก่อนหน้าที่จะกลับเมืองไทยเมื่อปี พ.ศ. 2481 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และพระอนุชา ทรงตั้งสโมสรขึ้นในนาม สโมสรปาตาปุม (Club Patapoum)  โดยทรงได้แนวคิดมาจากหนังสือการ์ตูนซึ่งเด็กเป็นตัวละครสำคัญ และเห็นบ่อย ๆ ว่าเด็กชอบรวมตัวกันเป็นสโมสร

สโมสรปาตาปุมมีคณะกรรมการและสมาชิกมากมายที่รับตำแหน่งต่าง ๆ แต่นั่นก็เพียงในนาม เพราะมีตัวตนจริงเพียงสองคน นอกนั้นเป็นชื่อที่สมมุติขึ้นแทนทั้งสองพระองค์เท่านั้น โดยค่าสมาชิกคือเงินส่วนหนึ่งที่พระราชชนนีฯ ให้ทุกสัปดาห์ พระเชษฐาทรงได้เงินมากกว่าเพราะโตกว่า จึงต้องเสียค่าบำรุงมากกว่า นอกจากนี้ถ้าองค์ใดได้ของขวัญเป็นเงินก็ต้องเสียภาษีให้สโมสรด้วย

ช่วงที่พระโอรสและพระธิดาในสมเด็จพระราชชนนีฯ เจริญวัยขึ้นนี้ ทำให้ “พี่สาว” และ “น้องชาย” ต้องห่างกันไปบ้าง เนื่องจากพระเจ้าพี่นางเธอฯ ต้องทรงศึกษาที่โรงเรียนประจำซึ่งอยู่ห่างออกไป แต่ “สโมสรปาตาปุม” ก็ช่วยเชื่อมสายใยความผูกพันของพี่น้องและเป็นสื่อแสดงความรักความห่วงใยที่ “น้องชาย” มีต่อ “พี่สาว” ในคราวที่ต้องการกำลังใจได้เป็นอย่างดี
club-patapoum-%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9เพราะช่วงที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงเป็นนักเรียนประจำอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเจนีวา มีครั้งหนึ่งที่พระองค์ประชวรได้มีกล่องขนาดเท่ากับกล่องรองเท้าใบหนึ่งลงชื่อผู้ส่งว่า จาก “สโมสรปาตาปุม” ในตอนแรกพระองค์ก็ไม่แน่พระทัยนัก ด้วยเหตุว่าจดหมายที่ทรงเคยได้รับจากสโมสรแห่งนี้จะเป็นเพียง “การล้อเล่น” กันเสียเป็นส่วนใหญ่

แต่เมื่อพระองค์เปิดกล่องออกก็ทรงพบว่ามีช็อกโกแลต ไก่ย่างตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง และของอื่น ๆ รวมถึง “คำอวยพร” ให้พระองค์ “หายเร็ว ๆ”

ที่สำคัญคือ ใน “คำอวยพร” นั้นได้มี ป.ล. ต่อท้ายเพื่อบอกให้พระองค์ทรงสังเกตด้วยว่าสิ่งของในกล่องใบนี้ “สโมสรเป็นผู้จ่ายเงิน ไม่ใช่แม่”

ทั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สามพี่น้องแห่งครอบครัวราชสกุลมหิดล ที่มีความรักใคร่กลมเกลียว เป็นสามดวงใจแห่งความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งประทับอยู่ในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยมิรู้ลืม

เรียบเรียงจาก : หนังสือพระพี่ในพระราชหฤทัย สามดวงใจแห่งความผูกพัน

แสดงความคิดเห็น